Alimenty od Dziadków?! Czy Babcia i Dziadek muszą płacić alimenty na wnuki?

Martyna P.
Prawo
03.11.2023 10:21
Alimenty od Dziadków?! Czy Babcia i Dziadek muszą płacić alimenty na wnuki?

Przepisy Kodeksu Rodzinnego przewidują trzy sytuacje, w których alimenty przechodzą z rodziców na dziadków. W jakim przypadku dziadek lub babcia musi płacić alimenty na wnuczka?

 

Przejęcie obowiązku alimentacyjnego przez dziadków

W niektórych sytuacjach obowiązek alimentacyjny może przejść na dziadków. W takim przypadku mamy doczynienia z obowiązkiem alimentacyjnym subsydiarnym.

Obowiązek alimentacyjny przechodzi na dziadków, jeśli:

  • Oboje rodzice nie żyją,
  • Rodzic, na którym spoczywa obowiązek alimentacyjny jest ciężko i przewlekle chory (nie może sprostać obowiązkowi),
  • Rodzic uchyla się od obowiązku alimentacyjnego (nie płaci w określonym terminie).

 

 Czy dziadkowie MUSZĄ płacić alimenty na wnuki?

Zanim sąd nałoży obowiązek alimentacyjny na dziadków analizuje ważne aspekty. Sprawdza między innymi:

  • Sytuację materialną dziadków - Zaświadczenia o wysokości emerytury lub zaświadczenia zdrowotne, które uniemożliwiają podjęcie pracy zarobkowej.
  • Sytuację materialną wnuka – sąd sprawdza, czy wnuk faktycznie żyje w niedostatku i nie może sam się utrzymać.

 Jeśli, któryś aspekt wzbudzi wątpliwości, obowiązek alimentacyjny nie przejdzie na dziadków.

 

Zdjęcie Alimenty od Dziadków?! Czy Babcia i Dziadek muszą płacić alimenty na wnuki? #1

Uzupełniający obowiązek alimentacyjny

Na dziadkach może spoczywać także uzupełniający obowiązek alimentacyjny. Jest to sytuacja, w której wnuk pobiera alimenty z Funduszu Alimentacyjnego rodzica, a dziadkowie uzupełniają finanse, aby starczyło na pokrycie podstawowych potrzeb.

Obowiązek alimentacyjny w Polsce 

Obowiązek alimentacyjny w Polsce regulowany jest przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, który określa zasady odpowiedzialności członków rodziny za udzielanie pomocy materialnej innym członkom rodziny znajdującym się w potrzebie. Oto kilka kluczowych aspektów obowiązku alimentacyjnego:

Podstawowe zasady

  • Obowiązek alimentacyjny polega na zapewnieniu środków utrzymania oraz, w razie potrzeby, środków na wychowanie.
  • Obowiązek ten dotyczy nie tylko rodziców wobec dzieci, ale może też dotyczyć innych członków rodziny, takich jak dzieci wobec rodziców, a nawet w niektórych przypadkach między rodzeństwem.

Pozbawienie obowiązku alimentacyjnego

W wyjątkowych sytuacjach, na przykład gdy osoba uprawniona do otrzymania alimentów dopuściła się ciężkiego naruszenia obowiązków wobec zobowiązanego, sąd może zwolnić zobowiązanego z obowiązku alimentacyjnego.

Ustalanie alimentów

Alimenty mogą być ustalone przez sąd w postępowaniu sądowym lub przez strony w drodze porozumienia (ugody).

Egzekucja alimentów

W przypadku niepłacenia alimentów, osoba uprawniona może dochodzić ich zapłaty przez komornika sądowego na drodze egzekucji komorniczej.

Zmiana wysokości alimentów

Wysokość alimentów może być zmieniona, jeśli zmienią się warunki majątkowe lub rodzinne którejkolwiek ze stron.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną