Działalność gospodarcza bez rejestracji: Nowe ograniczenia i ich konsekwencje!

Martyna
Prawo
31.10.2023 18:57
Działalność gospodarcza bez rejestracji: Nowe ograniczenia i ich konsekwencje!

W życiu zawitały zmiany w prawie, które weszły w życie od lipca tego roku, i wywołały duże zamieszanie wśród osób prowadzących działalność gospodarczą. Nowe przepisy wprowadzają limity dochodów, które można osiągnąć w tej formie działalności, co szczególnie może dotknąć osoby bezrobotne. Przedstawiamy te zmiany oraz ich potencjalne konsekwencje.

Ograniczenia w przychodach

Nowe przepisy nakładają ograniczenia dotyczące przychodów, które można osiągnąć, nie zakładając firmy w CEIDG. Według tych przepisów, aby uniknąć rejestracji firmy, miesięczne dochody nie mogą przekroczyć 75% minimalnego wynagrodzenia.

Niemniej jednak, dla osób bezrobotnych ten limit jest niższy. Przed wejściem w życie nowych przepisów, czyli do 30 czerwca, prowadzenie działalności nierejestrowanej było możliwe, jeśli miesięczne dochody nie przekraczały 50% minimalnego wynagrodzenia, co wynosiło 1745 zł.

Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie wzrosło do 3600 zł, a przepisy regulujące działalność nierejestrowaną uległy zmianie. Obecnie maksymalny dochód, jaki można osiągnąć bez konieczności rejestracji firmy w CEIDG, wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia, co daje 2700 zł.

Warunki dla działalności nierejestrowanej

Oprócz ograniczenia dochodów istnieją jeszcze dwa warunki, które trzeba spełnić, aby prowadzić działalność nierejestrowaną:

  • w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie można było prowadzić działalności gospodarczej
  • działalności nierejestrowanej nie można prowadzić, jeśli przepisy wymagają założenia firmy, na przykład w przypadku uzyskania koncesji lub zezwoleń

Działalność nierejestrowaną można prowadzić na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa o dzieło, umowa zlecenie lub umowa o pomocy przy zbiorach. Niemniej jednak osoby bezrobotne, które chcą prowadzić działalność bez rejestracji, nie mogą tego robić na podstawie umów cywilnoprawnych, ponieważ wówczas stracą status bezrobotnych.

Pułapka dla bezrobotnych

Nowe przepisy wprowadzają ograniczenia, które mogą okazać się pułapką dla osób, które chcą zarabiać dodatkowe pieniądze. Dla bezrobotnych, którzy rozpoczynają działalność nierejestrowaną, warto dokładnie zrozumieć przepisy, aby uniknąć problemów związanych z prawem. 

Należy pamiętać, że wykroczenie poza granicę ustawową, wynoszącą 50% płacy minimalnej, skutkuje utratą statusu osoby bezrobotnej, co wiąże się z koniecznością samodzielnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz brakiem dostępu do opieki medycznej.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną