Koszmar właścicieli fotowoltaiki! Nowe przepisy wprowadzają chaos.

Martyna
Prawo
09.10.2023 18:01
Koszmar właścicieli fotowoltaiki! Nowe przepisy wprowadzają chaos.

Zmiany, które obowiązują od kwietnia 2022 roku, wprowadziły nowy system rozliczeń nadwyżek energii, znanego jako "net-billing". Wprowadzenie tego modelu spowodowało nie tylko wzrost kosztów, ale także kontrowersje związane z brakiem odpowiedniej komunikacji.

Nowy system rozliczeniowy

Net-billing to nowy system rozliczeń, który obowiązuje dla wszystkich, którzy zainstalowali fotowoltaikę po 1 kwietnia 2022 roku. W tym modelu:

  • energia oddawana do sieci jest wyceniana na podstawie bieżących cen rynkowych
  • nadwyżka energii jest przeliczana na pieniądze, które trafiają na konto właściciela instalacji

Jednocześnie, gdy prosument pobiera energię z sieci, płaci za nią zgodnie z obowiązującym cennikiem dostawcy, a także ponosi koszty opłat dystrybucyjnych.

W przypadku starszego modelu net-metering, który obowiązywał do kwietnia 2022 roku:

  • rozliczenia odbywały się bezgotówkowo
  • opierały się na ilości energii przekazanej do sieci oraz pobranej z sieci

Właściciele mikroinstalacji mogli odebrać 0,7 lub 0,8 kWh za każdą oddaną kilowatogodzinę prądu, w zależności od mocy swojej instalacji.

Problemy właścicieli fotowoltaiki

Największy problem, jaki obecnie dotyka właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych, to brak właściwej komunikacji ze strony dostawców energii. Wielu z nich poczuło się oszukanych, ponieważ zmiany w rozliczeniach zostały wprowadzone bez wcześniejszego powiadomienia.

Ostatecznie, zmiany w umowach przekształciły sposób rozliczeń, zmuszając prosumentów do przyjęcia nowego systemu, nie dając im szansy na wyrażenie zgody na te zmiany. To wywołało falę oburzenia wśród właścicieli fotowoltaiki, którzy czują się bezradni w obliczu nowych przepisów.

Spór z dystrybutorami

Właściciele mikroinstalacji fotowoltaicznych nie zamierzają pozostawać bierni w obliczu tych zmian. Niektórzy z nich rozważają złożenie zawiadomienia do Rzecznika Praw Obywatelskich, aby wyrazić swoje niezadowolenie i domagać się uczciwych rozliczeń.

Warto zaznaczyć, że spór dotyczy nie tylko samych zmian w rozliczeniach, ale również sposobu, w jaki były one wprowadzane. Brak komunikacji i uczciwego informowania prosumentów stawia pod znakiem zapytania transparentność i uczciwość działań dostawców energii.

W międzyczasie, eksperci podkreślają również wady nowego systemu "net-billing", wskazując na jego nieprzewidywalność i brak jasnych zasad rozliczeń. Dla właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych pozostaje nadzieja na znalezienie uczciwego rozwiązania i zapewnienie, że energia słoneczna nadal będzie ekologicznym i opłacalnym wyborem dla wszystkich, którzy chcą inwestować w przyszłość i oszczędzać na rachunkach za prąd.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną