Zapadł wyrok Sądu Najwyższego! Kategoryczny zakaz handlu w niedziele!

Martyna
Prawo
16.09.2023 17:02
Zapadł wyrok Sądu Najwyższego! Kategoryczny zakaz handlu w niedziele!

W ostatnich dniach pojawiła się istotna informacja dotycząca zakazu handlu w niedziele, która może wpłynąć na sposób, w jaki funkcjonują placówki handlowe w Polsce. Sąd Najwyższy wydał wyrok dotyczący wyjątku od zakazu handlu w niedziele i święta. Przedstawiamy szczegóły. 

Wyrok Sądu Najwyższego 

Sytuacja dotyczyła placówki handlowej, która sprzedawała głównie alkohol, ale również udostępniała klientom sprzęt sportowy do wypożyczenia. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) zakwestionowała taką praktykę, twierdząc, że nie można wykorzystywać wyjątku od zakazu handlu w sytuacji, gdy na terenie placówki organizowana jest wypożyczalnia sprzętu sportowego i rekreacyjnego. W tym kontekście Prokurator Generalny wniósł kasację do Sądu Najwyższego. 

Sąd Najwyższy po przeprowadzeniu analizy uznał, że stanowisko PIP oraz Prokuratora Generalnego jest zgodne z interpretacją przepisów. W swoim uzasadnieniu Sąd Najwyższy wyjaśnił, że wyjątek od zakazu handlu w niedziele nie zachodzi w sytuacji, gdy placówka handlowa organizuje wypożyczalnię różnego rodzaju sprzętu. 

Główny Inspektor Pracy 

Główny Inspektor Pracy, Katarzyna Łażewska-Hrycko, wyraziła zadowolenie z wyroku Sądu Najwyższego. Już od początku PIP była przekonana o słuszności swojej interpretacji przepisów. Główny Inspektor Pracy podkreśliła również, że wyrok ten powinien skłonić przedsiębiorców do rozważenia kwestii związanych z obchodzeniem zakazu handlu w niedziele w bardziej przemyślany sposób. 

Ponadto Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Marlena Maląg, zwróciła uwagę na wzrost naruszeń zakazu handlu w niedziele, zwłaszcza w większych placówkach handlowych. Minister Maląg podkreśliła, że sposób sformułowania przepisów budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych, co skłania przedsiębiorców do odmowy przyjmowania grzywien. 

Przepisy prawne 

Warto również zaznaczyć, że naruszanie zakazu handlu w niedziele niesie za sobą konsekwencje prawne. Pracodawcy, którzy przekazują pracownikom lub zatrudnionym pracę w handlu w dni, w których obowiązuje zakaz, mogą być ukarani grzywną w wysokości od 1000 do 100 000 zł. W przypadku uporczywego naruszania przepisów grozi nawet kara ograniczenia wolności. 

Zgodnie z prawem: 

W niedziele i święta w placówkach handlowych: handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem – są zakazane.” - Art. 5 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni 

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną