Te samochody nie wjadą na parkingi podziemne! Właściciele budynków wprowadzają zakazy

Martyna P.
Prawo
13.09.2023 11:10
Te samochody nie wjadą na parkingi podziemne! Właściciele budynków wprowadzają zakazy

Każdy parking podziemny na swój wewnętrzny regulamin. Coraz częściej słyszy się o zakazie wjazdu dla samochodów elektrycznych. Czy zakazy te są uzasadnione i zgodne z prawem?

 

Zakaz wjazdu dla pojazdów elektrycznych do garażu podziemnego

Wielu zarządców budynków decyduje się na wprowadzenie zakazu wjazdu do parkingu podziemnego aut elektrycznych i hybrydowych.

Bezpieczeństwo

Zakaz wjazdu zarządcy argumentują ryzykiem pożaru, gdyż bateria pojazdów elektrycznych może ulec nagrzaniu i doprowadzić do rozprzestrzenienia się płomieni.

 

Niewystarczający sprzęt

Parkingi nie są przygotowane i wyposażone w odpowiedni sprzęt, który pozwoliłby na ugaszenie takiego pożaru. Automatyczne systemy gaszenia pożarów mogą być niewystarczające.

Brak infrastruktury ładowania

Zarządcy podkreślają również, że parkingi nie są wyposażone w odpowiednie stacje z dostępem do prądu. Podłączenie pojazdu do nieprzystosowanej sieci elektrycznej może doprowadzić do pożaru. Aby unikać także problemów związanych z zatorami czy blokowaniem miejsc parkingowych przez długi czas, mogą zdecydować się na zakaz wjazdu dla samochodów elektrycznych.

Zachowanie standardów jakości powietrza

Chociaż samochody elektryczne nie emitują spalin, instalacje ładowania mogą generować znaczne ilości ciepła i być źródłem innych problemów, takich jak hałas, które mogą wpłynąć na jakość powietrza i ogólne warunki w parkingach podziemnych.

Kwestie ubezpieczeniowe

Polityka ubezpieczeniowa parkingów może zakładać wyższe stawki za ubezpieczenie obszaru, który jest dostępny dla samochodów elektrycznych, co może skłonić właścicieli do zakazu wjazdu takich pojazdów.

 

Zdjęcie Te samochody nie wjadą na parkingi podziemne! Właściciele budynków wprowadzają zakazy #1

Czy zakaz wjazdu dla aut elektrycznych jest zgodny z prawem?

W Polsce NIE MA konkretnych przepisów, które jasno zabraniały lub dopuszczały zakazu wjazdu samochodów elektrycznych na parkingi podziemne.

Jakiekolwiek decyzje w tej sprawie leżą w gestii indywidualnych zarządców parkingów czy właścicieli obiektów.

Zarządcy parkingów mogą mieć swoje wewnętrzne przepisy i regulaminy, które mogą wpływać na rodzaje pojazdów, które mogą wjeżdżać na parking, ale takie regulacje powinny być zgodne z ogólnymi przepisami prawa. 

Jeśli chodzi o prawo budowlane, obowiązują pewne normy dotyczące wentylacji, bezpieczeństwa pożarowego itp., które mogą wpływać na możliwość wjazdu samochodów elektrycznych na parkingi podziemne, ale nie są to przepisy specjalnie skierowane przeciwko samochodom elektrycznym.

Dodajmy, że w Polsce NIE MA oficjalnie przyjętych znaków zakazujących wjazd samochodom elektrycznym. 

 

Mimo zakazu pojazd elektryczny parkuje w garażu

Jeśli mimo zakazu kierowca zaparkuje w parkingu podziemnym, wówczas zarządca budynku może odholować samochód. W incydencie takim nie reaguje policja.

 

Pożar pojazdu elektrycznego

Pożar pojazdu elektrycznego może być bardzo niebezpieczny z różnych przyczyn i może wiązać się z następującymi zagrożeniami:

Wysoka temperatura

Pożary baterii mogą osiągać wyjątkowo wysokie temperatury, co zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się ognia na inne obszary lub pojazdy.

 

Trudności w gaszeniu

Pożary samochodów elektrycznych są trudniejsze do ugaszenia niż pożary samochodów z silnikami spalinowymi. Baterie litowo-jonowe mogą doświadczać zjawiska zwanego "termicznym przebiegiem", w którym pożar sam się podtrzymuje i może znowu się zapalić nawet po ugaszeniu. Dlatego konieczne jest użycie specjalistycznego sprzętu i substancji gaśniczych.

 

Emisja toksycznych gazów

W wyniku pożaru baterii może dojść do emisji szkodliwych i toksycznych gazów, takich jak dwutlenek węgla, tlenki azotu i inne substancje chemiczne, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i środowiska.

 

Eksplozja

W ekstremalnych przypadkach, zwiększone ciśnienie wewnątrz komórek baterii może doprowadzić do eksplozji, co z kolei może spowodować poważne uszkodzenia i obrażenia.

Szkody środowiskowe

 Pożary tego typu mogą również spowodować szkody środowiskowe, w tym zanieczyszczenie wód gruntowych i gleby w wyniku wycieku substancji chemicznych z baterii.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną