Tych pracowników nie będzie można zwolnić! Ważne zmiany w Kodeksie cywilnym

Agnieszka
Prawo
13.09.2023 9:42
Tych pracowników nie będzie można zwolnić! Ważne zmiany w Kodeksie cywilnym

Pod koniec września 2023 roku wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Wprowadza ona narzędzia, które uniemożliwiają zwolnienie niektórych pracowników mimo wypowiedzenia umowy. Poznaj szczegóły.

Uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne

Pracownik należący do grupy chronionej, po otrzymaniu wypowiedzenia, będzie miał prawo wystąpić do sądu o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy. 

W toku sprawy, gdy sąd będzie rozstrzygał uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenie do pracy, pracownik będzie mógł wystąpić o uzyskanie zabezpieczenia.

Zabezpieczenie natomiast polega na dalszym zatrudnianiu tego pracownika, aż do momentu rozstrzygnięcia przez sąd bezskutecznego wypowiedzenia lub dalszego zatrudnienia.

Podstawą udzielenia zabezpieczenia będzie jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Oznacza to, że praktycznie w większości przypadków będzie ono udzielane, o ile roszczenie pracownika jest zasadne.

Zmiany wchodzą w życie 22 września 2023 roku. 

Kogo nie można zwolnić? Kto należy do grupy chronionej?

Szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia podlegają w szczególności:

 • pracownicy w okresie przedemerytalnym, którym brakuje nie więcej niż czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego,
 • pracownice w ciąży,
 • pracownicy na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym (od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu),
 • pracownicy powołani do zasadniczej służby wojskowej albo terytorialnej służby wojskowej,
 • pracownicy imiennie wskazani uchwałą zarządu zakładowej organizacji związkowej, będący członkami zarządu lub innego pracownika będącego członkiem danej organizacji związkowej upoważnionymi do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy,
 • członkowie rady pracowników i członkowie rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego,
 • społeczni inspektorzy pracy,
 • posłowie, senatorowie, radni.

Co może zrobić pracodawca, aby uniknąć dalszego zatrudniania?

Jeśli pracownik uzyska od sądu zabezpieczenie (zatrudnienie do prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy), pracodawca może złożyć zażalenie do sądu drugiej instancji.

Pracodawca będzie mógł starać się o uchylenie zabezpieczenia, jeśli wykaże, że pracownik dopuścił się:

 • Ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracy.
 • Przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem.
 • Utraty, z własnej winy, uprawnień koniecznych do wykonywania swojej pracy..
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną