Kto odpowiada za działalność najemcy w Internecie? Odpowiedź może Cię zaskoczyć!

Martyna
Prawo
03.09.2023 18:11
Kto odpowiada za działalność najemcy w Internecie? Odpowiedź może Cię zaskoczyć!

W dzisiejszym świecie cyfrowym, kwestia odpowiedzialności za nielegalne działania w Internecie stanowi istotne zagadnienie. Szczególnie, gdy jesteśmy wynajmującym i udostępniamy Internet naszym najemcom. Czy faktycznie ponosimy odpowiedzialność za ich działania w sieci?  

Kto jest odpowiedzialny za nielegalne działania w sieci? 

Według polskiego prawa, za czyny zabronione popełnione w Internecie odpowiada osoba, która je popełniła. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną stanowi, że dostawcy usług internetowych nie odpowiadają za treści przesyłane przez użytkowników, o ile nie miały one o nich wiedzy i natychmiast zareagują na zgłoszenie naruszenia. Oznacza to, że wynajmujący, który udostępnia Internet najemcy, nie odpowiada za jego działania w sieci. 

W Polsce nie ma jednoznacznego orzecznictwa w tej sprawie, ale w większości przypadków sądy przychylają się do powyższej interpretacji. Jeśli wynajmujący: 

  • nie miał wiedzy o nielegalnych działaniach najemcy 
  • nie uczestniczył w nielegalnych działaniach  

To nie ponosi odpowiedzialności za dokonane czyny. Warto jednak pamiętać, że posiadanie takiej wiedzy może być różnie interpretowane, a wynajmujący, który miał świadomość nielegalnych działań najemcy i nie podjął kroków w celu ich zatrzymania, teoretycznie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. 

Stanowisko Unii Europejskiej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej również badał kwestię odpowiedzialności za naruszenia w Internecie. W jednym z wyroków stwierdził, że właściciel punktu dostępu Wi-Fi, który udostępnia go publicznie i bezpłatnie, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich popełnione przez użytkowników, o ile nie miał wiedzy o tych naruszeniach. 

Jednakże Trybunał dodał, że właściciel takiego punktu dostępu może być zobowiązany do zablokowania dostępu do niektórych treści, jeśli zostanie o tym poinformowany. 

Czego nie można robić w Internecie? 

Obecnie polskie prawo wymienia szereg działań, które są surowo zabronione. Za niestosowanie się do przepisów grożą surowe kary. Przykładowo działaniami zabronionymi są: 

  • Wyłudzanie danych osobowych 
  • Naruszanie praw autorskich 
  • Wysyłanie spamu 
  • Nakłanianie użytkowników do działań nieetycznych 

Ostatecznie, wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne działania najemcy w Internecie, jeśli nie miał o nich wiedzy i nie uczestniczył w nich. Niemniej jednak, zawsze warto być czujnym i reagować, gdy istnieją podejrzenia, że nasze połączenie internetowe jest wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną