Rewolucyjne zmiany w ochronie ofiar przemocy domowej! Od 15 sierpnia - Policja z nowymi uprawnieniami!

Ewelina
Prawo
04.08.2023 9:39
Rewolucyjne zmiany w ochronie ofiar przemocy domowej! Od 15 sierpnia - Policja z nowymi uprawnieniami!

15 sierpnia to data, która wprowadza znaczące zmiany w prawie dotyczącym ochrony osób doświadczających przemocy domowej. Od tego dnia, policja zyska nowe uprawnienia, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa ofiar. Chodzi tu konkretnie o zakaz kontaktowania się sprawcy z pokrzywdzonymi oraz zakaz wstępu do miejsc, w których przebywa ofiara.

Nowe uprawnienia policji

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie prawo.pl, do końca 2022 roku policja wydała 8 723 nakazy/zakazy dotyczące opuszczania lokalu lub zbliżania się do niego wobec sprawców przemocy domowej. Było to możliwe dzięki przepisom, które zostały wprowadzone 30 listopada 2020 roku.

Od 15 sierpnia wchodzą w życie kolejne nowelizacje. Chodzi tu konkretnie o dodanie art. 15aaa, zgodnie z którym policjant ma prawo wydać wobec osoby stosującej przemoc domową, stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby doznającej tej przemocy, zakaz zbliżania się na wyrażoną w metrach odległość, lub zakaz kontaktowania się.

Zakaz wstępu do szkół i miejsc pracy

Zgodnie z nowymi przepisami, policjant będzie miał prawo wydać zaraz wobec sprawcy zakaz wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej, artystycznej, w miejscu, gdzie ofiara uprawia sport lub pracuje. To oznacza, że osoby stosujące przemoc domową mogą zostać odizolowane od swoich ofiar nie tylko w domu, ale także w innych miejscach, które są dla nich ważne.

Zakazy dotyczące dzieci

Nowe przepisy dotyczą również przemocy postseparacyjnej, okołorozwodowej, okołorozstaniowej. Zakazy mogą dotyczyć również dzieci - możliwe będzie zastosowanie zakazu kontaktowania się z nimi i przychodzenia do szkoły czy przedszkola przez osoby stosujące wobec nich przemoc.

Natychmiastowa wykonalność zakazów

Wszystkie te zakazy będą natychmiast wykonalne. W przypadku zatrzymania osoby stosującej przemoc domową, nakaz i zakaz, zakaz zbliżania, zakaz kontaktowania lub zakaz wstępu mogą być wydane bezpośrednio po jej zwolnieniu.

Zdjęcie Rewolucyjne zmiany w ochronie ofiar przemocy domowej! Od 15 sierpnia - Policja z nowymi uprawnieniami! #1

Konsekwencje naruszenia zakazów

Prawodawca wprowadził kary dla tych, którzy nie przestrzegają nakazów lub zakazów wydanych przez policję. Zmiana w ustawie z 20 maja 1971 r. - Kodeksie wykroczeń, dodaje nowe przestępstwo - art. 66b. Przepis ten przewiduje nałożenie kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny za nieprzestrzeganie nakazu wydanego przez policję, w tym nakazu opuszczenia mieszkania, zakazu zbliżania się do niego, a od 15 sierpnia także zakazów zbliżania się i kontaktowania z osobą pokrzywdzoną.

Podsumowanie

Nowe przepisy mają na celu zwiększenie ochrony osób doświadczających przemocy domowej. Dają policji nowe narzędzia do izolowania sprawców od ofiar i zwiększają konsekwencje dla tych, którzy nie przestrzegają nakazów i zakazów. To ważny krok w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dla tych, którzy najbardziej jej potrzebują.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną