Te osoby stracą prawo do dziedziczenia! Zaskakujące zmiany w Kodeksie Cywilnym!

Martyna P.
Prawo
04.08.2023 8:35
Te osoby stracą prawo do dziedziczenia!  Zaskakujące zmiany w Kodeksie Cywilnym!

Szykują się spore zmiany dotyczące dziedziczenia. Głównym celem nowelizacji Kodeksu Cywilnego jest lepsza ochrona spadkobierców. Szczegóły poniżej.

 

Lepsza ochrona spadkobierców

Sejm przegłosował w piątek kilka poprawek do Kodeksu Cywilnego, wprowadzanych przez Senat. Głównym celem proponowanych zmian jest lepsze zabezpieczenie praw spadkobierców. Szczególnie chodzi o nieletnich i całkowicie ubezwłasnowolnionych. Drugim celem jest  ograniczenie konieczności poszukiwania dalekich krewnych przez sądy.

Krąg spadkobierców ma zostać zawężony

Zgodnie z nowymi przepisami krąg spadkobierców w tej grupie zostanie zawężony do dziadków, rodzeństwa rodziców spadkodawcy oraz ich zstępnych. Wyklucza to z dziedziczenia tzw. cioteczne lub stryjeczne wnuki i dalsze pokolenia, które często nie utrzymują kontaktu ze spadkodawcą.

 

Niegodni dziedziczenia

Ponadto nowelizacja wprowadza kategorię osób niegodnych dziedziczenia. Dotyczy to tych, którzy "uporczywie uchylają się od wykonywania wobec spadkodawcy obowiązku alimentacyjnego" lub obowiązku pieczy nad spadkodawcą.

 

Rygor karny za odrzucenie spadku

Jedna z poprawek wprowadza rygor karny za fałszywe oświadczenie o odrzuceniu spadku, składane przez rodzica w imieniu dziecka. To rozwiązanie ma na celu ochronę praw najmłodszych.

 

Zdjęcie Kto straci prawo do dziedziczenia? Zaskakujące zmiany w Kodeksie Cywilnym! #1

Skrócenie procedur spadkowych

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego ma na celu skrócenie czasu trwania postępowań spadkowych. Zmiany dotyczą tzw. trzeciej grupy spadkobierców, obejmującej dziadków spadkodawcy i ich potomków.

 

Zmiany w przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Zmiany dotyczą także procedury oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Nowe przepisy zawieszają sześciomiesięczny termin na złożenie takiego oświadczenia, w sytuacjach, kiedy wymaga ono zezwolenia sądu opiekuńczego.

Zmiany w przepisach o zachowku

Nadeszły także spore zmiany związane z kwestią zachowku. Nowe przepisy wprowadziły ciekawe możliwości.

Zamiany w przepisach o zachowku podyktowane są wdrożeniem ustawy o fundacji rodzinnej. Wprowadziła ona zmiany w Kodeksie Cywilnym w kwestii zachowku.

Przypomnijmy, że nowe przepisy obowiązują od 22 maja bieżącego roku.

Nowe przepisy dają następujące możliwość:

  • zrzekania prawa do zachowku (dotychczas można było zrzec się jedynie dziedziczenia).
  • Rozłożenia zachowku na raty,
  • odroczenia terminu płatności – Osoba, która otrzyma spadek (ale musi wypłacić zachowek) może wnioskować o odroczenie terminu spłaty,
  • obniżenia wysokości zachowku przez sąd, który będzie podejmował decyzję, uwzględniając sytuację osobistą i majątkową zarówno osoby uprawnionej do zachowku, jak i osoby która ma go uiścić.

Inne zmiany

Po zdrożeniu zmian uzupełniono katalog źródeł zaspokojenia zachowku. Wpisano do niego:

  • świadczenie od fundacji rodzinnej,
  • mienie otrzymane w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej.

 

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną