Zmiany w wystawianiu recept! Dla tych leków zmienią zasady!

Justyna
Prawo
19.07.2023 19:58
Zmiany w wystawianiu recept! Dla tych leków zmienią zasady!

Recepty na leki odurzające i psychotropowe od dawna były przedmiotem ścisłych regulacji i kontroli. Jednak zapowiadane zmiany w przepisach otwierają nową erę w dostępie do tych leków. Nowe zasady mają na celu ułatwienie pacjentom korzystania z niezbędnych leków, jednocześnie zachowując odpowiednie procedury kontroli.

Zmiany w receptach

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw.  Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, co oznacza, że przepisy zaczną obowiązywać 2 sierpnia.

Wprowadzane zmiany mają zapewnić pacjentom większą wygodę, oszczędność czasu i poprawę dostępności leków. Ponadto w uzasadnieniu wskazano:

„Celem proponowanej zmiany jest wprowadzenie rozwiązań uniemożliwiających przepisywanie produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1, w ramach kontynuacji, za pośrednictwem płatnych usług internetowych, bez uprzedniego zbadania pacjenta - argumentuje Ministerstwo Zdrowia. I podkreśla, że taki proceder w przypadku substancji odurzających jest wyjątkowo niebezpieczny”.

Weryfikacja pacjentów

Nowa era w wystawianiu recept na leki odurzające i psychotropowe rozpoczyna się od elektronicznej weryfikacji ilości i rodzaju leków przepisanych dla pacjenta. Dzięki Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych wystarczy kilka kliknięć, aby potwierdzić i sprawdzić dane pacjenta oraz historię przepisanych leków. Proces ten staje się szybszy i bardziej wygodny zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu medycznego. Celem tej kontroli jest zapewnienie, że przepisywane leki są zgodne z potrzebami chorych i zapobieganie nadużyciom.

W przypadku, gdy nie ma możliwości elektronicznej weryfikacji lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem. Jest to ważny krok, który zapewnia, że ilość i rodzaj przepisywanych leków jest odpowiednia dla prowadzenia właściwej farmakoterapii. Dodatkowo wywiad z pacjentem pozwala na indywidualne dostosowanie terapii i lepsze zrozumienie potrzeb pacjenta.

Co ważne, przepisów tych nie stosuje się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, którego pacjent wybrał przez złożenie deklaracji wyboru.

Wydłużony okres ważności

Kolejną istotną zmianą jest wydłużenie okresu ważności recept. Teraz recepta może być wystawiona bez konieczności wizyty u lekarza, jeśli od ostatniego badania upłynęło nie więcej niż trzy miesiące.

To oznacza, że pacjenci, którzy regularnie potrzebują tych leków, nie muszą już odwiedzać lekarza co miesiąc. Wydłużenie okresu ważności recept przyczynia się do większej wygody i oszczędności czasu dla chorych.

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną