Lecisz z dzieckiem na wakacje! Lepiej miej przy sobie ten dokument!

Martyna P.
Prawo
28.06.2023 8:38
Lecisz z dzieckiem na wakacje! Lepiej miej przy sobie ten dokument!

Rozpoczął się okres wakacyjny. Wiele rodzin decyduje się na wyjazdy. W przypadku zabrania dziecka za granicę przez jednego z rodziców należy pamiętać o bardzo ważnym dokumencie.

 

Wyjazd dziecka za granicę a zgoda obojga rodziców

Ważną informacją jest to, że dziecko nie powinno przebywać za granicą z jednym z rodziców bez zgody drugiego, gdyż ma on prawo współdecydowania o jego istotnych sprawach.

Ważne: Zgoda musi być wyrażona nawet w przypadku małżeństw. Chodzi o kwestie kiedy kobieta lub mężczyzna sam opuszcza kraj zabierając dziecko np. w celach odbycia wakacji. Takie zaświadczenie przyda się w krajach takich jak Egipt i Turcja. 

Działanie wbrew tym zasadom traktowane jest jako naruszenie prawa. Osoba, która złamie przepisy, może odpowiadać za uprowadzenie dziecka, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności.

„Wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody orzeczenia sądu opiekuńczego” – czytamy na rządowej stronie.  

Jeżeli jeden rodzic nie wyraża zgody na wyjazd, wówczas drugi z rodziców musi zgłosić się do właściwego miejscowo organu władzy opiekuńczej (zazwyczaj sądu) miejsca stałego pobytu dziecka w celu uzyskania zgody na zmianę miejsca stałego pobytu dziecka i jego wyjazd za granicę.

 

Konieczne jest posiadanie OŚWIADCZENIA!

Aby móc zabrać dziecko za granicę konieczne jest posiadanie zgody w postaci stosownego oświadczenia.

 

Zdjęcie Lecisz z dzieckiem na wakacje! Lepiej miej przy sobie ten dokument! #1

Jak sporządzić zgodę na wyjazd dziecka za granicę?

Zgoda powinna zostać spisana w formie aktu notarialnego (potwierdzenie podpisów notarialnym poświadczeniem). Sporządzenie takiego dokumentu powinno kosztować około 50 zł.

Jest to dobra opcja, gdyż w wielu krajach odręczna notatka może być niewystarczająca.

Przykład: Małżeństwo posiada syna. Żona planuje wyjechać z dzieckiem na wakacje, ojciec nie ma urlopu i zostaje w domu. Matka chce zabrać 4 letniego syna do Turcji. W tym wypadku wystarczy, że ojciec uda się do lokalnego notariusza (wystarczy on sam, dziecko i żona nie muszą być przy tym) i zdobędzie takie oświadczenie. Zazwyczaj jest one wydawane "od ręki". 

Powyższa informacja, była weryfikowana na infolinii znanego biura podróży. Pracownik potwierdził, że warto mieć takie oświadczenie.

"Wszystko zależy od celnika. Jeden nie sprawdzi a kolejny będzie chciał zobaczyć taki dokument. Więc lepiej mieć go za sobą."

 Dzwoniliśmy również do lokalnego biura notarialnego i otrzymaliśmy informacje, że wystarczy obecność jednego z rodziców (tego, który wyraża zgodę na wyjazd dziecka) przy przygotowywaniu tego dokumentu. 

Przetłumacz zgodę na język urzędowy

Dobrym rozwiązaniem jest przetłumaczenie dokumentu na język urzędowy państwa, do którego będzie odbywać się podróż. Ważną informacją jest to, że tłumaczenie zgody na wyjazd dziecka za granicę musi być poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

 

Co powinna zawierać zgoda na wyjazd dziecka?

Zgoda rodzica na wyjazd dziecka poza granice państwa powinna zawierać następujące elementy:

  • Data i miejsce sporządzenia dokumentu,
  • Wyrażenie zgody na wyjazd,
  • Dane dziecka (imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL),
  • Dane rodziców (imię, nazwisko, numer i seria dowodu/paszportu),
  • Dane opiekuna na wyjazd (imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego/paszportu. PESEL),
  • Czytelny podpis rodzica, który wyraża zgodę na wyjazd.

Kiedy zgoda na wyjazd dziecka NIE JEST potrzebna?

Wyjątkiem w tej kwestii jest zwolnienie w tym zakresie przez organ władzy opiekuńczej (sąd). 

Zgoda nie jest potrzebna także w przypadku:

  • pozbawienia jednego z rodziców władzy rodzicielskiej,
  • zawieszenia władzy rodzicielskiej,
  • ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Jeśli planujesz taki wyjazd to zadzwoń do miejscowego notariusza i dopytaj o szczegóły. Umów się na spotkanie i przygotuj oświadczenie. Może okazać się, że nikt na granicy nikt tego nie sprawdzi, ale będziesz o wiele spokojniejsza jadąc na wakacje. A jeśli sprawdzi to będziesz przygotowana i będziesz mogła kontynuować wakacje. 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną