Posiłki na koszt szefa? Dowiedz się, kiedy masz prawo do darmowego jedzenia

Agnieszka
Prawo
16.05.2023 9:31
Posiłki na koszt szefa? Dowiedz się, kiedy masz prawo do darmowego jedzenia

W wielu nowoczesnych firmach zapewnianie posiłków pracownikom jest na porządku dziennych. Zazwyczaj jest to dobra wola pracodawcy. Niewiele osób jednak wie, że są sytuacje, w których pracodawca jest zobowiązany ustawą do zapewnienia posiłku i napoju pracownikom. O jakich sytuacjach mowa?

Posiłek regeneracyjny - czym jest?

Zgodnie z art. 232 Kodeksu pracy, w określonych warunkach pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikowi tak zwanego posiłku regeneracyjnego, ciepłego napoju oraz napojów profilaktycznych. 

Posiłek regeneracyjny może zostać zapewniony w punkcie gastronomicznym lub pracownik może sam go przygotować z produktów, które zapewni mu pracodawca. Częstą praktyką jest także zamówienie cateringu. 

Posiłek regeneracyjny powinien zawierać około 1000 kcal i składać się z mniej więcej:

  • 50-55% węglowodanów,
  • 30-35% tłuszczów,
  • 15% białek.

 Posiłek regeneracyjny - komu przysługuje?

Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom posiłku regeneracyjnego oraz napoju ciepłego w przypadku, gdy pracownicy wykonują pracę związaną z wysiłkiem fizycznym:

  • powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet, 
  • powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10°C lub w których wskaźnik obciążenia termicznego służący do oceny średniego wpływu oddziaływania ciepła na człowieka w okresie reprezentatywnym dla jego pracy (WBGT) wynosi powyżej 25°C,
  • powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca,
  • przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych,
  • pod ziemią.

Jeśli praca, jaką wykonuje pracownik spełnia powyższe warunki, przysługuje mu darmowy posiłek regeneracyjny. Taki posiłek powinien zostać wydany po 3 lub 4 godzinach pracy, w trakcie przerwy. 

Uwaga: Pracownikowi nie przysługuje wymiana posiłku na ekwiwalent pieniężny. 

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną