Pracodawca zmusza Cię do urlopu?! Oto, kiedy ma do tego prawo!

Martyna P.
Prawo
16.05.2023 8:56
Pracodawca zmusza Cię do urlopu?! Oto, kiedy ma do tego prawo!

Przed nami sezon wakacyjny i okres urlopowy. Dziś przeanalizujemy kwestię związaną z przymusowym wysyłaniem pracowników na urlop. W jakich przypadkach szef może zmusić do urlopu?

 

Czy pracodawca może zmusić pracownika do urlopu?

Pamiętajmy, że pracodawca NIE MA prawa zmuszania pracownika do skorzystania z urlopu. Urlop udzielany jest na wniosek pracownika. Są jednak pewne wyjątki. 

 

Kiedy pracodawca może zmusić do urlopu?

Przymus urlopu wypoczynkowego a okres wypowiedzenia

Pracodawca może podjąć decyzję o udzieleniu urlopu w okresie wypowiedzenia umowy o pracę (nawet w przypadku braku zgody pracownika).

Ponadto pracodawca może nakazać pracownikowi skorzystanie z urlopu w wyznaczonym terminie.

W takim przypadku pracownik jest zobowiązany do wykorzystania takiego urlopu.

 

Przymus zaległego urlopu wypoczynkowego

Warto przypomnieć, że gdy pracownik nie wykorzysta urlopu podstawowego w danym roku, wówczas jest on zobowiązany do wykorzystania go najpóźniej do końca 30 września następnego roku kalendarzowego.

Pracodawca może wysłać pracownika na urlop zaległy bez jego zgody.

Jeśli pracownik nie współpracuje w tym zakresie, wówczas pracodawca może zastosować kary porządkowe (upomnienia, nagany). Brak współpracy ze strony pracownika traktowane jest jako nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy.

 

Zdjęcie Pracodawca zmusza Cię do urlopu?! Oto, kiedy ma do tego prawo! #1

Decyzja o terminie urlopu

O terminie urlopu płatnego decyduje pracownik. Decyzja o urlopie może być jednak przesunięta w przypadku specjalnych potrzeb pracodawcy, które mogą prowadzić do poważnych zakłóceń w pracy.

 

Odwołanie pracownika z urlopu

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu. Możliwe jest to w przypadku nieprzewidzialnej sytuacji w momencie rozpoczęcia urlopu. Decyzja ta musi być uzasadniona ważnym interesem zakładu pracy.

WAŻNE: Pracownik nie może nie zgodzić się z decyzją pracodawcy. Decyzja ta jest traktowana jako polecenie służbowe.

 

 

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną