Co Ci się należy jeśli Twoje dziecko ma mniej niż 8 lat! Nowe przywileje!

Justyna
Prawo
28.04.2023 19:01
Co Ci się należy jeśli Twoje dziecko ma mniej niż 8 lat! Nowe przywileje!

Do kodeksu pracy właśnie zostały wprowadzone kolejne zmiany, które ułatwią godzenie obowiązków zawodowych z wychowaniem dzieci. To kolejny etap dostosowywania polskich przepisów do prawa unijnego.

Kiedy rodzic może odmówić pracy?

Od 26 kwietnia 2023 roku zaczynają obowiązywać zmiany przepisów Kodeksu pracy. Wśród nich przewiduje się, że pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 8 roku życia nie wolno będzie bez jego zgody zatrudniać:

 • w godzinach nadliczbowych,
 • w porze nocnej,
 • w systemie przerywanego czasu pracy,
 • oraz delegować poza stałe miejsce pracy.

Dotychczas zasady te dotyczyły rodziców lub opiekunów dzieci do lat 4.

Korzyści ze zmian

Wspomniana nowelizacja znacząco poprawi sytuację pracowników w branżach, w których notorycznie pracuje się w nadgodzinach lub w trybie nocnym. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu:

„Proponowane zmiany mają na celu ułatwienie pracownikom godzenia życia zawodowego i rodzinnego."

Warto pamiętać, że z powyższych uprawnień skorzysta tylko jedno z opiekunów. Po dokonaniu samodzielnych ustaleń jedno z rodziców będzie musiało złożyć odpowiednie oświadczenie o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z tego uprawnienia.

Elastyczny rozkład czasu pracy

Poza odmową wykonywania swoich obowiązków, pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia może także złożyć wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy.

Jako elastyczną organizację pracy rozumie się między innymi:

 • pracę zdalną;
 • przerywany czas pracy;
 • skrócony czas pracy;
 • ruchomy czas pracy;
 • weekendowy czas pracy;
 • indywidualny czas pracy.

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek musi zostać złożony w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy.

We wniosku o elastyczną organizację pracy pracownik wskazuje:

 • imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka
 • przyczynę konieczności skorzystania z elastycznej organizacji pracy
 • termin rozpoczęcia i zakończenia korzystania z elastycznej organizacji pracy
 • rodzaj elastycznej organizacji pracy, z której pracownik planuje korzystać.

Pracodawca zaś będzie miał obowiązek rozpatrzyć wniosek, uwzględniając potrzeby pracownika. Warto pamiętać, że wnioskujący o elastyczną organizację pracy może w każdej chwili złożyć wniosek o powrót do poprzedniej organizacji pracy.

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną