Ostatnia szansa na rozliczenie składki zdrowotnej - ważne informacje dla przedsiębiorców! Termin do 22 maja!

Justyna
Prawo
02.05.2023 19:14
Ostatnia szansa na rozliczenie składki zdrowotnej - ważne informacje dla przedsiębiorców! Termin do 22 maja!

Dziś ostateczny termin składania rocznego rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubiegły rok. Co istotne, płatnicy będą składać takie rozliczenie po raz pierwszy.

Nowy obowiązek

Od 1 stycznia 2022 roku zmianie uległ sposób obliczania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Obecnie jest ona ustalana w zależności od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzi płatnik składek oraz od tego, jaką formę opodatkowania stosuje do przychodów z tej działalności.

W związku z tymi zmianami, w 2023 roku po raz pierwszy przedsiębiorcy muszą złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubiegły rok. Służy ono temu, aby ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych. Jak poinformował ZUS, płatnicy mają na to czas do 22 maja.

Kto nie musi rozliczać składki?

Ubezpieczyciel jednocześnie przypomniał, że rozliczać składki zdrowotnej nie muszą: osoby rozliczające się z wykorzystaniem karty podatkowej, twórcy i artyści, wspólnicy spółki komandytowej, jednoosobowej spółki z o.o. oraz osoby współpracujące.

Niezbędne dokumenty

W informacji ZUS wyjaśniono także szczegóły dotyczące niezbędnych formalności. Rozliczenie roczne należy przekazać w dokumencie za kwiecień 2023 roku:

  • w ZUS DRA (blok XII), jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą jednoosobowo,
  • w ZUS RCA (blok III.F), jeżeli opłacasz składki za inne osoby (np. pracowników, zleceniobiorców)

Nowe wzory dokumentów ZUS DRA i ZUS RCA będą obowiązywały od 1 maja

Co wynika z rozliczenia?

Ponadto ZUS wyjaśnił, że ustalona roczna składka zdrowotna może okazać się niższa lub wyższa od sumy składek, którą przedsiębiorca zapłacił przez cały rok. W informacji przekazano:

"Jeśli z rozliczenia wychodzi nadpłata i płatnik nie ma zaległości w opłacaniu składek, to ZUS utworzy wniosek o zwrot nadpłaty na profilu płatnika na PUE ZUS. Będzie trzeba go zweryfikować, podpisać i odesłać przez PUE do 1 czerwca. ZUS przekaże nadpłatę na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia. Jeśli na koncie płatnika było zadłużenie, to nadpłata zostanie rozliczona na poczet zaległości".

Jednocześnie wskazano, że jeśli z rozliczenia wynika niedopłata, należy uregulować różnicę w terminie płatności składki za kwiecień, czyli do 22 maja 2023 roku.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną