Od 1 lipca wraca ważny obowiązek! Lepiej o tym pamiętać, aby uniknąć kolejek!

Justyna
Prawo
02.05.2023 8:39
Od 1 lipca wraca ważny obowiązek! Lepiej o tym pamiętać, aby uniknąć kolejek!

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego pociągnie za sobą zmiany dotyczące m.in. obowiązków pracodawców. Minister zdrowia zdradził kiedy to nastąpi!

Ministerstwo przygotowuje zmiany

Stan zagrożenia epidemicznego został ogłoszony 16 maja 2022 roku, a następnie był kilka razy przedłużany. Minister zdrowia zapowiedział, że najprawdopodobniej zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego nastąpi już na  koniec czerwca 2023 roku. I pod tym kątem zostaną przygotowane dwa nowe rozporządzenia.

Pierwsze z nich będzie dotyczyło stanu epidemicznego. To właśnie jego treść wskaże konkretną datę zniesienia stanu, która w tej chwili przewidywana jest na 30 czerwca. Natomiast drugie rozporządzenie dotyczące restrykcji w tym czasie, będzie prawdopodobnie oznaczało zniesienie obowiązujących obecnie rygorów.

Wraca ważny obowiązek

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego oznacza powrót ważnego obowiązku dla firm. Chodzi mianowicie o kierowania pracowników na badania okresowe do lekarzy medycyny pracy.

W związku z epidemią, obostrzeniami i ograniczonym dostępem do lekarzy w 2020 roku podjęto decyzję o poluzowaniu dotychczasowych przepisów.  Dlatego też od marca 2020 pracodawcy nie musieli wystawiać skierowań na badania.

Natomiast po oficjalnym odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, powrócą wcześniej obowiązujące przepisy. Oznacza to, że z końcem czerwca 2023 wszelkie zaległości trzeba będzie nadrobić. Każdy, kto nie wykonał tych badań, będzie miał na to 180 dni.

Badania okresowe

Badania okresowe służą ocenie stanu zdrowia pracownika. Podlegają im:

  • cyklicznie wszyscy zatrudnieni pracownicy w terminach wyznaczonych przez lekarza medycyny pracy, wskazanych w orzeczeniu o braku przeciwwskazań do pracy,
  • pracownicy narażeni na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających także po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami oraz po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zgłoszą wniosek o objęcie takimi badaniami.

Skierowanie na badania okresowe wystawia pracodawca i to on pokrywa ich koszt. Co ważne, pracownik na te badania powinien udać się w trakcie godzin swojej pracy. Oznacza to, że jest zwolniony w tym czasie ze swoich obowiązków. Warto zaznaczyć, że nie może odmówić stawienia się na badania.

Pracodawcy, który zaniecha obowiązku zlecania badań okresowych i dopuści pracownika bez aktualnych badań do pracy podlega karze pieniężnej. Grozi mu wówczas grzywna za naruszenie zasad BHP w wysokości od 1000 do 30 000 PLN.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną