Nowy obowiązek dla właścicieli mieszkań! Już od 28 kwietnia! Co musisz wiedzieć?

Justyna
Prawo
23.04.2023 10:11
Nowy obowiązek dla właścicieli mieszkań! Już od 28 kwietnia! Co musisz wiedzieć?

Już w piątek, 28 kwietnia wejdą w życie zmiany dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej, które mają zwiększyć skuteczność dotychczasowych przepisów. Kiedy sporządzenie i przekazanie dokumentu będzie obowiązkowe?

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, sporządzany na podstawie oceny energetycznej budynku. Określa zapotrzebowanie na energię w związku z użytkowaniem budynku lub jego części. Jest ważne przez 10 lat od dnia sporządzenia. Wymóg posiadania dokumentu w określonych sytuacjach wynika z regulacji unijnych.

Świadectwa energetyczne obowiązują w Polsce od kilku lat i dotyczą budynków wybudowanych po 2009 roku. W praktyce jednak dotychczas rzadko były sporządzane i przekazywane. To właśnie ma zmienić wprowadzana nowelizacja.

Kto je wystawia?

Osoba sporządzająca świadectwo charakterystyki energetycznej musi spełniać określone w ustawie wymagania:

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe,
 • ukończyć wskazane w ustawie studia lub posiadać uprawnienia budowlane.

Tym samym może sporządzić ja zarówno projektant, jak i inna osoba posiadająca niezbędne uprawnienia.

Od kogo będzie wymagane?

Zgodnie z dyrektywą UE, nowelizacja wprowadza obowiązek sporządzania świadectw energetycznych dla każdego budynku indywidualnego czy wielorodzinnego w następujących przypadkach:

 • dla domów i mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem,
 • dla budynków wybudowanych przed 2009 rokiem, gdy budynek taki przejdzie modernizację,
 • dla nowo wzniesionych nieruchomości - wówczas inwestor indywidualny będzie musiała je dołączyć do zawiadomienia o ukończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie

Fakt przekazania przez sprzedającego dokumentu będzie musiał być odnotowany w akcie notarialnym. Za niewywiązanie się z tego obowiązku grozi kara grzywny. Także dla osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej przewidziano rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Kto nie musi go sporządzać?

Jak podkreśla resort rozwoju, świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest i nie będzie wymagane, kiedy wykorzystuje się istniejący budynek lub lokal na własny użytek. Oznacza to, że nie musi sporządzać świadectwa energetycznego ten, kto nie ma w bliskiej perspektywie sprzedaży lub wynajmowania nieruchomości.

Ile kosztuje świadectwo?

Koszt sporządzenia świadectwa energetycznego zależy przede wszystkim od:

 • wielkości budynku i jego przeznaczenia,
 • stopnia skomplikowania budynku,
 • zastosowanych instalacji,
 • dostępności kompletu dokumentacji technicznej,
 • lokalizacji.

Ceny różnią się także w zależności od regionu Polski. Jednak średnio, za sporządzenie dokumentu zapłacimy:

 • w przypadku mieszkania od 200 do 600 zł,
 • za dom od 400 do 1000 zł.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną