Wady i zalety umowy zlecenie! Dla jakiej grupy pracowników jest ona korzystna?

Martyna P.
Prawo
19.04.2023 10:25
Wady i zalety umowy zlecenie! Dla jakiej grupy pracowników jest ona korzystna?

Wielu Polaków pracuje na umowach cywiloprawnych -  umowach zlecenie. Dziś przeanalizujemy tę formę zatrudnienia i przedstawimy jej wady oraz zalety.

 

Umowa zlecenie 

Umowa zlecenie jest umową cywiloprawną. Podlega ona pod Kodeks Cywilny. Zleceniobiorca wykonuje określoną czynność prawną na rzecz zleceniodawcy.

Zatrudniony otrzymuje wynagrodzenie za wykonaną czynność.

Popularną formą rozliczeniową w ramach umowy zlecenie jest stawka godzinowa.

W tym przypadku obowiązuje minimalna stawka godzinowa (obecnie jest to 22,80 złotych brutto, w lipcu 2013 roku wyniesie ona 23,50 złotych brutto).

Umowa zlecenie powinna być zawarta na piśmie i podpisana przez obydwie strony - zleceniobiorcę i zleceniodawcę.

 

Student a umowa zlecenie

Przypomnijmy, że zleceniodawcy zobowiązani są do odprowadzania składek ZUS za osoby pracujące na umowie zlecenie.

Wyjątek stanowią studenci oraz uczniowie do 26 roku życia. Te grupy osób otrzymują na rękę pełną pensję (bez opłacania danin – jeśli zarobki nie przekraczają progu dochodowego).

W przypadku zatrudnienia studenta, który nie ma ukończonych 26 lat, zleceniodawca nie ma obowiązku zgłoszenia go do ubezpieczeń ZUS.

 

Zdjęcie Jakie są wady i zalety umowy zlecenie? Dla jakiej grupy pracowników jest korzystna? #1

 

 Zalety umowy zlecenie 

 • Zleceniobiorca może odejść z pracy z dnia na dzień (bez uprzedzenia),
 • Zaletą jest dowolność w zakresie ustalenia miejsca, czasu i sposobu wykonywania zadania,
 • Możliwość powierzenia zlecenia osobie trzeciej,
 • Gwarantowana i rosnąca stawka godzinowa,
 • Umowa ta jest dogodną formą zatrudnienia dla osób uczących się (wynagrodzenie jest pomniejszane tylko o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych),
 • Umowy zlecenie podlegają oskładkowaniu  (posiadamy dostęp do opieki lekarskiej w ramach NFZ),
 • brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe (zaleta dla osób ubezpieczonych np. z tytułu umowy o pracę, studentów do 26 roku życia), wówczas zleceniobiorca otrzymuje wyższe wynagrodzenie netto.

 

 

 Wady umowy zlecenie 

 • Zleceniodawca nie musi przestrzegać przepisów dotyczących udzielania urlopu wypoczynkowego i ekwiwalentu za urlop,
 • Przedsiębiorca nie musi przestrzegać także przepisów dotyczących wypłaty wynagrodzenia na okres choroby,
 • Pracodawca nie musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony przed wypowiedzeniem umowy,
 • Umowa zlecenie nie liczy się do stażu pracy,
 • Umowa taka nie daje ciągłości zatrudnienia,
 • Brak wypłat z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wypadek niewypłacalności pracodawcy,
 • Brak odszkodowania za wypadek przy pracy (ubezpieczenie wypadkowe). 

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną