Koniec z ucieczką od alimentów! Oto rządowy plan, który zmieni życie tysięcy!

Justyna
Prawo
18.04.2023 18:27
Koniec z ucieczką od alimentów! Oto rządowy plan, który zmieni życie tysięcy!

Już niebawem ma wejść w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Wprowadzi ważne zmiany w sprawach, które toczą się przed sądami rodzinnymi, w tym rozwodowych i o alimenty. Czy dzięki niej łatwiej będzie egzekwować alimenty na dziecko?

Uszczelnienie systemu alimentacyjnego

Jedną z planowanych zmian w nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego jest wprowadzenie narzędzia pozwalającego skuteczniej egzekwować należności alimentacyjne. Pozwoli to na zmniejszenie problemu pojawiającego się w sytuacji, gdy zobowiązany do płacenia alimentów przestanie legalnie pracować albo wyzbędzie się majątku. Obecnie, mimo orzeczenia alimentów, w takiej sytuacji nie ma ich jak wyegzekwować. I to ma zmienić nowelizacja. 

Dzięki niej powstanie fundusz żelazny, który zostanie wykorzystany każdorazowo w przypadku, gdy alimenciarz nie będzie wywiązywał się z ciążącego na nim obowiązku. Suma zdeponowana w funduszu – przypadająca na jednego wierzyciela - ma być ekwiwalentem minimalnego rocznego wynagrodzenia za pracę. Ponadto nie jest w żaden sposób uzależniona od wysokości alimentów.

Miliardy długów

Jak szacuje Najwyższa Izba Kontroli, długi alimentacyjne w Polsce rosną w tempie blisko 2 mln zł dziennie. Natomiast z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika z nich, że w grudniu ubiegłego roku zaległości alimentacyjne sięgnęły około 13,5 mld zł. Co ciekawe, ponad 94 proc. wszystkich osób unikających łożenia na własne dzieci, stanowią mężczyźni.

Kwestie odpowiedzialności osób niepłacących alimentów reguluje Kodeks karny. Zgodnie z nim, jeżeli łączna wysokość zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, alimenciarz będzie podlegał karze grzywny, ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku.

Fundusz alimentacyjny

Choć system ściągania danin uszczelniano wielokrotnie, dalej znajdują się w nim luki. Dzięki temu dłużnicy, bez problemu mogli uchylać się od płacenia alimentów i unikać konsekwencji. To kosztuje natomiast nas wszystkich, ponieważ zobowiązania alimenciarzy, którzy unikają płacenia częściowo pokrywa fundusz alimentacyjny.

Wierzyciel może otrzymać z niego nie więcej niż 500 zł miesięcznie, pod warunkiem że:

  • alimenty zostały przyznane dziecku od rodzica,
  • alimenty zostały przyznane przez sąd, a ich egzekucja okazała się bezskuteczna,
  • alimenty zostały przyznane dziecku od rodzica,
  • osoba uprawniona do alimentów nie ukończyła 18 lat i 25 – jeśli kontynuuje naukę,
  • dochód przypadający na osobę w rodzinie nie przekracza 900 zł.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną