Koniec z tajemnicą wynagrodzeń! Nadchodzi jawność płac!

Martyna P.
Prawo
31.03.2023 8:20
Koniec z tajemnicą wynagrodzeń! Nadchodzi jawność płac!

Od marca 2021 roku toczyły się rozmowy i prace nad unijną dyrektywą dotyczącą jawności płac. Komisja Europejska stworzyła projekt, który został przyjęty podczas czwartkowej (30.03.2023) sesji plenarnej. Kraje członkowskie będą musiały dostosować się do nowych przepisów. Co to oznacza w praktyce?

 

 

Koniec z tajemnicą wynagrodzeń!

Chodzi o dyrektywę ws. równości i przejrzystości wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej.

Celem tych przepisów ma być wyrównanie wysokości wynagrodzeń osób pracujących na tych samych/podobnych stanowiskach.

Przepisy mają zredukować zjawisko faworyzowania.

Unijna dyrektywa zakłada także wyrównanie różnić płacowych między kobietami a mężczyznami.

Wprowadzenie jawności wynagrodzeń ma wpłynąć na wyrównanie dysproporcji płacowych między konkurencyjnymi firmami.

Po wdrożeniu nowych przepisów pracownicy będą mieli wgląd do przejrzystych i pełnych informacji o indywidualnym i średnim poziomie wynagrodzenia z uwzględnieniem podziału na płeć.

Nowe przepisy zakładają także, że pracodawca nie będzie mógł zobowiązać pracownika do niezdradzania wysokości pensji.

Nie będzie mógł również odmówić pracownikowi przekazania danych.

 

 

Wyeliminowanie dyskryminacji

Jeśli pracownik stwierdzi, że szef zastosował wobec niego zasadę nierównego wynagrodzenia, może skierować sprawę do sądu. Wówczas pracodawca będzie zobowiązany do udowodnienia, że nie doszło do dyskryminacji.

 

Koniec z niższym wynagrodzeniem u kobiet!

Parlament Europejski opublikował dane, które wskazują, że kobiety zarabiają o 13% mniej niż mężczyźni. W związku z tym po wdrożeniu nowych przepisów systemy oceny, ogłaszania naborów, nazwy stanowisk i procesy rekrutacji będą neutralne płciowo (niedyskryminacyjne).

 

Zdjęcie Koniec z tajemnicą wynagrodzeń! Nadchodzi jawność płac! #1

Kara finansowa za złamanie przepisów

Pracodawcy, którzy nie będą stosować się do nowych przepisów, będą obciążani karami finansowymi.

Kiedy przepisy wejdą w życie? 

Komisja Europejska stworzyła projekt, który został przyjęty podczas czwartkowej (30.03.2023) sesji plenarnej. Kolejnym etapem będzie zatwierdzenie porozumienia przez Radę. Tekst porozumienia musi zostać podpisany i opublikowany w Dzienniku Ustaw. Przepisy wejdą w życie 20 dni po publikacji. 

Pensje w Polsce to temat tabu!

Dla większości osób ogłoszenia zawierające informacje o wysokości wynagrodzeni są bardziej atrakcyjne. W Polsce w wielu firmach jest to jednak temat tabu. Pracodawcy nie chętnie zdradzają na etapie rekrutacji widełki płacowe.

Dodajmy, że obecnie pracodawca NIE MUSI podawać średniej wysokości wynagrodzenia osób pracujących na danym stanowisku na wniosek innych pracowników.

Warto wspomnieć, że pracodawca nie ma prawa ujawniania wysokości wynagrodzenia bez zgody pracownika. Dane te podlegają pod ochronę prawną.

Wkrótce za sprawą unijnej dyrektywy może się to zmienić…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną