Powraca plan ozusowania umowy zlecenia!

Justyna
Prawo
15.03.2023 16:30
Powraca plan ozusowania umowy zlecenia!

Jak donosi "Krajowy Program Reform 2023/2024”, wśród zamierzeń rządu na najbliższe miesiące znalazł się plan ozusowania umowy zlecenia. Na jakich zasadach będzie odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne? Kiedy planowane zmiany wejdą w życie?

"Krajowy Program Reform"

Jak donosi "Dziennik Gazeta Prawna", jednym z punktów "Krajowego Programu Reform" jest wprowadzenie istotnych zmian w umowach zleceniach.

KPR stanowi zbiór dotyczący prac i zamierzeń rządu. Możemy z niego wywnioskować, w jakich kierunkach będą następowały reformy w najbliższych miesiącach oraz przyszłym roku. 

Składki na ZUS od umowy zlecenia

Zapis cytowany przez "Dziennik Gazetę Prawną" brzmi:

“I kwartał 2024 r.: Wejście w życie przepisów wprowadzających obowiązek objęcia wszystkich kolejnych umów zleceń składkami na ubezpieczenie społeczne, niezależnie od osiąganych przychodów". 

Oznacza to, że wszystkie umowy cywilnoprawne mają podlegać składkom na ubezpieczenia społeczne (emerytalnym, rentowym, wypadkowym i chorobowym). Wyjątkiem mają być umowy z uczniami szkół średnich i studentami do 26. roku życia. Jednocześnie reforma zniesie zasadę odprowadzenia składek z tytułu umów cywilnoprawnych od płacy minimalnej.

Uzasadnienie pomysłu

Jako uzasadnienie planowanych zmian rząd podaje chęć zwiększenia ochrony socjalnej osób pracujących na podstawie kolejnych umów zleceń poprzez objęcie ich składkami na ubezpieczenia społeczne, niezależnie od uzyskiwanych przychodów. Warto zaznaczyć, że zmiany nie będą dotyczyć umów o dzieło. Pierwotnie miały wejść w życie do końca kwartału tego roku, ale rząd podał nowy termin - pierwszy kwartał 2024 r.

Kolejny powrót planów

Najnowsza zapowiedź ozusowania umów zleceń w KPR to nie pierwsza próba wprowadzenia tego typu zmian. Zapowiedzi ozusowania "śmieciówek" pojawiły się już w aktualizacji programu konwergencji wiosną 2019 r. Wówczas zmiany nie zostały jednak zrealizowane. 

Prawdopodobnie ma to związek z zeszłoroczną korektą Polskiego Ładu. Rząd wolał nie wprowadzać w tym samym czasie dodatkowych rozwiązań, które oznaczałyby wzrost obciążeń dla kolejnej grupy. 

Warto zaznaczyć, że zgodnie z wyliczeniami, ozusowanie umów zleceń oznaczałoby dodatkowy zastrzyk 3 mld zł do budżetu państwa. Jak podkreśla Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich - ozusowanie umów zlecenia dopełniłoby reformę systemu ubezpieczeń społecznych i wyrównało szanse na rynku.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną