Czy czekają nas zmiany na receptach i skierowaniach? Ministerstwo Zdrowia zweryfikuje ich zasadność!

Justyna
Zdrowie
22.02.2023 14:09
Czy czekają nas zmiany na receptach i skierowaniach? Ministerstwo Zdrowia zweryfikuje ich zasadność!

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zabrał głos w sprawie potencjalnych zmian na receptach i skierowaniach. Czego miałyby dotyczyć i czy rzeczywiście są potrzebne?

Prośba posłów

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski odpowiedział na niedawną interpelację poselską.

Dotyczyła ona terminu ważności recept i skierowań lekarskich. Chodzi o umieszczanie terminów ważności na obu elektronicznych dokumentach.

Na wstępie wiceminister zaznaczył, że obecny zakres danych wynika z zapisów prawa farmaceutycznego. Ponadto dodał:

"Mogłoby się okazać, że wskazywanie na recepcie terminu ważności może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego, gdyż może budować w pacjencie przekonanie o możliwości odkładania w czasie jej realizacji". 

Ministerstwo zweryfikuje potrzebę zmian

Zdaniem ministra rozszerzanie zakresu informacji umieszczanych w dokumentacji medycznej powinno odbywać się w sposób umiarkowany. Według niego ich nadmiar może prowadzić do braku przejrzystości. Natomiast zasady realizacji skierowań i recept są informacjami powszechnie dostępnymi.

Mimo wątpliwość Miłkowski zapowiedział, że:

"Ministerstwo Zdrowia podejmie działania mające na celu zweryfikowanie potrzeby dokonania ewentualnych zmian w zakresie informacji zamieszczanych na skierowaniach oraz receptach".

Obowiązujące zasady realizacji recept

Także z zapisów prawa farmaceutycznego wynikają terminy, w których może dojść do realizacji recept oraz ilość produktów leczniczych jednorazowo przepisywanych pacjentowi.

Termin ten nie może przekroczyć:

  • 7 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji "od dnia" dla recepty na antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i parenteralnego;
  • 30 dni od daty jej wystawienia dla recepty na środki odurzające, substancje psychotropowe, preparaty zawierające te środki lub substancje oraz prekursory kategorii 1;
  • 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji "od dnia" na pozostałe leki, natomiast w przypadku recepty elektronicznej - 365 dni;
  • 120 dni od daty jej wystawienia na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane z zagranicy dla pacjenta oraz na produkty immunologiczne wytwarzane indywidualnie dla pacjenta.

Jednorazowy limit ilości środków

Jednorazowo pacjent może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 180-dniowego okresu stosowania. Limit jest wyliczany na podstawie określonego  na recepcie sposobu dawkowania.

Kalkulator snu
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną