Trzynasta pensja! Kto może dostać dodatkowe wynagrodzenie.

Martyna
Newsy
12.02.2023 17:12
Trzynasta pensja! Kto może dostać dodatkowe wynagrodzenie.

Trzynastka przysługuje pracownikom jednostek sfery budżetowej. Rząd ogłasza, że kolejne grupy zawodowe mogą liczyć na jej otrzymanie. Wyjaśniamy szczegóły. 

Czym jest trzynastka? 

Według informacji ze strony rządowej: 

“Trzynastka to dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje pracownikom jednostek sfery budżetowej. Warunki wypłaty dodatkowego wynagrodzenia określa ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.” - gov.pl 

Rząd ogłosił, że w tym roku miliardy złotych zostaną rozdysponowane dla niemal co piątego Polaka, który pracuje w sektorze publicznym. Dodatkowa pensja przysługuje grupom uprawnionych pracowników.  

Dostaną ją osoby w pełnej wysokości, które przepracowały minimum rok u danego pracodawcy. Kwota wypłacanego świadczenia będzie wynosić wysokość proporcjonalną do przepracowanego okresu. Warunek jest jednak taki, że nie może być to czas krótszy niż sześć miesięcy. 

Kto może otrzymać trzynastkę? 

Na dodatkowe świadczenie pieniężne mogą liczyć pracownicy państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Będą to zatem m.in.:  

  • Pracownicy administracji w urzędach  
  • Sędziowie 
  • Prokuratorzy 
  • Górnicy 
  • Nauczyciele 

Ponadto wypłacanie świadczenia w proporcjonalnej wysokości przysługuje pracownikom, którzy korzystają z urlopu: 

  • Wychowawczego 
  • Macierzyńskiego 
  • Ojcowskiego 
  • Zdrowotnego 

Według prawa: 

“Okresy przepracowane należy rozumieć jako okresy faktycznie (efektywnie) przepracowane u danego pracodawcy. Należy więc przyjąć, że z redakcji art. 2 ustawie z 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej wynika, iż wyliczenie wymienionych w jej art. 2 ust. 3 przypadków, w których przepracowanie co najmniej 6 miesięcy nie jest wymagane ma charakter wyczerpujący.” - wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2011 roku, sygn. akt I PK 263/10  

Wypłata świadczenia 

O tym, kiedy nastąpi wypłata trzynastki pracownikom zależy decyzja pracodawcy. Jednak nie może to nastąpić później niż w trzech pierwszych miesiącach roku. Oznacza to, że pracownicy strefy budżetowej powinni dostać dodatkową pensję do końca marca. Pełna wysokość świadczenia wynosi 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego w minionym roku. 

W przypadku opóźnienia lub obniżenia wypłaconej kwoty trzynastki pracodawca może zostać ukarany. Za wypłatę świadczenia po terminie prawo przewiduje grzywną w wysokości od 1 000 do nawet 30 000 złotych. 

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną