Co daje rozwód z orzekaniem o winie?

Martyna P.
Prawo
10.02.2023 11:02
Co daje rozwód z orzekaniem o winie?

Niestety z każdym rokiem rozpada się coraz więcej małżeństw. Decydując się na rozwód wiele osób chce dowieść przed sądem wyłączną winę współmałżonka za rozpad małżeństwa. Dziś przybliżymy najważniejsze kwestie związane z tym tematem.

  • Kiedy dochodzi do rozkładu pożycia małżeńskiego?
  • Co świadczy o winie małżonka?
  • Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?
  • Czy rozwód z orzeczeniem o winie wpływa na podział wspólnego majątku?

Rozkład pożycia małżeńskiego

O Zupełności rozkładu pożycia małżeńskiego możemy mówić, gdy między małżonkami ustały łącznie trzy następujące więzi:

  • Gospodarcza
  • Fizyczna
  • Uczuciowa

Jest to przesłanka do orzeczenia rozwodu.

Przez winę za rozkład pożycia rozumie się takie zachowanie małżonka (działanie albo zaniechanie), które narusza obowiązki określone przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego i prowadzi do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

 

Co świadczy o winie małżonka?

O winie małżonka może świadczyć wiele czynników. Wśród nich wyszczególniamy:

  • Chorobliwa zazdrość,
  • Alkoholizm i inne nałogi,
  • Negatywny stosunek do rodziny małżonka,
  • Przemoc fizyczna,
  • Przemoc psychiczna,
  • Bezczynny tryb życia w małżeństwie,
  • Odmowa wzajemnej pomocy w małżeństwie,
  • Porzucenie małżonka,
  • Zdrada małżeńska,
  • Pozory zdrady,
  • Przemoc ekonomiczna,
  • Odmowa współżycia fizycznego w małżeństwie.

 

Zdjęcie Co daje rozwód z orzekaniem o winie? #1

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzekaniem o winie daje możliwość dochodzenia od małżonka winnego alimentów.

Najistotniejszą dla wielu stron konsekwencją rozwodu z orzeczeniem o winie jest fakt otrzymywania od byłego małżonka środków na utrzymanie.

Małżonek niewinny może żądać zasądzenia przez sąd alimentów od małżonka wyłącznie winnego, nawet jeśli nie znajduje się w niedostatku. Przesłanką żądania alimentów jest pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego na skutek orzeczenia rozwodu. 

Należy mieć na uwadze, że orzeczenie winy często niesie za sobą długotrwałe konsekwencje w zakresie dalszych stosunków jako rodziców i krewnych.

 

 

Czy rozwód z orzeczeniem o winie wpływa na podział wspólnego majątku?

Bardzo wiele osób zastanawia się, czy wina w rozwodzie ma wpływ na podział wspólnego majątku.

Odpowiedź brzmi: NIE.

Rozwód w wyłącznej winy jednego z małżonków nie wpływa na podział wspólnego majątku.

Każda z osób (nie zależnie od winy w rozpadzie małżeństwa) ma prawo do zachowania swojej części wspólnego majątku.

Warto pamiętać, że co do zasady udziały małżonków we wspólnym majątku są równe.

WAŻNE: Intercyza, czyli umowa majątkowa małżeńska także nie ma wpływu na rozwód z orzeczeniem winy.

 

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną