Ulga na dziecko dla samotnej matki. Jakie zaszły zmiany i jak się rozliczać?

Justyna

Prawo

22.01.2023 10:11

Ulga na dziecko dla samotnej matki. Jakie zaszły zmiany i jak się rozliczać?

Rząd w ramach Polskiego Ładu kilkukrotnie zmieniał zasady związane z ulgami podatkowymi dla samotnych rodziców, czym sporo namieszał w przepisach podatkowych. Jak zatem skorzystać z preferencyjnych zasad rozliczania PIT z dzieckiem?

Zmiany w przepisach

W związku ze zmianami, które wprowadzał Polski Ład, możliwość rozliczania wspólnie z dzieckiem została w roku 2022 zastąpiona ulgą 1500 złotych dla samotnego rodzica/opiekuna.

Jeszcze w trakcie 2022 roku usunięto ją i umożliwiono ponownie wspólne rozliczenie z dzieckiem. Ostatecznie więc mechanizm wspólnego rozliczania się z dzieckiem, obowiązujący do końca 2021 roku, został przywrócony, choć w nieco zmodyfikowanej wersji.

Ulga dla samotnego rodzica

Z uwagi na swoją trudną sytuację życiową samotnym rodzicom przysługuje prawo do obniżenia zobowiązania podatkowego. Zgodnie z wytycznymi, należy w tym celu samodzielnie (bez pomocy innych osób) w danym roku podatkowym wychowywać dziecko. Trzeba też być:

  • panną lub kawalerem
  • wdową lub wdowcem
  • rozwódką lub rozwodnikiem
  • osobą, w stosunku do której orzeczono separację
  • osobą, której małżonek został pozbawiony praw do wychowania dzieci, czyli władzy rodzicielskiej
  • osobą, której małżonek odbywa karę pozbawienia wolności.

Jak rozliczyć ulgę?

W roku 2023 kwota wolna od podatku, która od 2022 roku wynosi 30 tysięcy złotych, może być zrealizowana dwukrotnie (czyli w sumie 60 tysięcy zł), tak, jak przy wspólnym opodatkowaniu małżonków. 

By samotni rodzice mogli rozliczać się na preferencyjnych warunkach muszą wcześniej złożyć u pracodawcy oświadczenia o opodatkowaniu jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Pozwoli to na uwzględnianie w każdym miesiącu kwoty wolnej od podatku.

W tym przypadku, podstawą opodatkowania jest suma dochodów, po pomniejszeniu o przysługujące odliczenia i ulgi, takie jak na przykład składki na ubezpieczenia społeczne, ulgę rehabilitacyjną, ulgę termomodernizacyjną czy darowizny. Do rocznej sumy dochodów nie dolicza się tych, które podlegają opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym.

Tyle można zaoszczędzić

Ulga dla samotnej matki czy ojca to szansa na poczynienie pewnych oszczędności. Dokładna kwota uzależniona jest od dochodu uzyskiwanego przez konkretną osobę.  Można oszczędzić jednak nawet do dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek, czyli 2x3600 zł.

Dodatkowo, zgodnie z przepisami można rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko i jednocześnie skorzystać z ulgi prorodzinnej. Tym samym, jeśli dochody podatnika nie przekraczają w roku podatkowym 112 tysięcy złotych, można odliczyć od podatku kwotę 1112,04 zł na jedno dziecko lub do 2224,08 zł na dwoje dzieci.