Badania techniczne samochodu na nowych zasadach!?

Justyna

Prawo

21.01.2023 9:08

Badania techniczne samochodu na nowych zasadach!?

Nowe przepisy na stacjach diagnostycznych pojazdów w Polsce będą oznaczać spore zmiany dla kierowców, ale także diagnostów. Kiedy zaczną obowiązywać?

Zmiany w 2023 roku

Od 2023 roku badanie techniczne ma wyglądać zgoła inaczej niż dotychczas. Wśród najważniejszych zmian w nowelizacji wskazywano:

  • obowiązek dokumentowania obecności pojazdu w placówce przez diagnostów (pięć zdjęć pojazdu, w tym jedno przedstawiające stan licznika kilometrów);
  • podwyższenie ceny badania technicznego wykonanego 30 dni po terminie – w przypadku spóźnienia dwukrotność obowiązującej kwoty, czyli np. 198 zł w przypadku samochodu osobowego bez instalacji LPG;
  • nowe badanie techniczne wykonane maksymalnie do 30 dni będzie ważne przez rok od starej daty;
  • nadzór nad stacjami kontroli pojazdów będzie mieć Transportowy Dozór Techniczny.

Prace się wydłużają

Choć ostatnią datą zmian w przepisach w obszarze badań technicznych miał być dzień 9 stycznia 2023 roku, zmiany nadal nie obowiązują. Z pewnością, w końcu wejdą w życie, ale nadal nie wiemy, kiedy to się stanie. Warto dodać, że we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej nowe zasady weryfikacji kontroli technicznej pojazdów powinny obowiązywać od maja 2018 r.

W Polsce po raz pierwszy nowelizacja przepisów odnośnie do przeprowadzania przeglądów samochodów miała zacząć obowiązywać w 2021 roku. Później została przesunięta na 2022 rok, a następnie na początek 2023 roku. Obecnie jednak, prace nad projektem wciąż się wydłużają.

Problemy branży

Być może powodem jest brak porozumienia z diagnostami. Środowisko domaga się podwyżek cen okresowego badania technicznego. Obecnie obowiązujące stawki utrzymują się bowiem nieprzerwanie od 2004 roku!

 W tym czasie znacznie wzrosły koszty prowadzenia stacji diagnostycznej. Kolejnym problemem jest wysoka inflacja, która rodzi poważne problemy w branży, włącznie z widmem zamknięcia wielu stacji kontroli pojazdów.

Marcin Barankiewicz, prezes zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, mówił na ten temat:

Środowisko właścicieli stacji kontroli pojazdów chciałoby, żeby sprawa zmiany przepisów została wreszcie zamknięta. Dalsze pozostawanie zmian w zawieszeniu to element niepewności, który nie służy prowadzeniu stacji. Strona rządowa już kilka razy sygnalizowała, że rozmowy o zmianie cennika badań technicznych będzie gotowa podjąć dopiero po znowelizowaniu przepisów dotyczących przeglądów Jeśli cennik się nie zmieni, niebawem odczujemy falę likwidacji stacji kontroli pojazdów”.