Czy dziadkowie mają prawo do kontaktu z wnukami?

Ewelina

Prawo

20.01.2023 11:59

Czy dziadkowie mają prawo do kontaktu z wnukami?

Babcia i Dziadek należy do najbliższej rodziny dziecka. Jeśli ich kontakty z wnukami z jakiegoś powodu są np. utrudniane, mogą oni wystąpić do Sądu o formalne uregulowanie tej kwestii, gdyż jest to poparte obowiązującymi przepisami prawa.

Czy dziadkowie mają prawo widywać wnuki?

W życiu nie wszystkich widok przypomina przykładną rodzinę z obrazka. Chociaż faktycznie przyjęło się, że o opiekę czy widywanie się z dziećmi walczą głównie rodzice małoletniego, także dziadkowi mają do tego prawo.

Na mocy przepisów zawartych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (art. 113), dziadkowie i wnuki mają prawo, a także obowiązek wzajemnego utrzymywania kontaktów.

Najczęściej do sytuacji takich dochodzi w momencie rozwodów rodziców, kiedy to np. główną opiekę nad dzieckiem sprawuje matka i nie chce, aby dziecko kontaktowało się z jej byłymi teściami.

Dziadek lub babcia, który ma utrudniony albo i uniemożliwiony kontakt z wnukiem, może wystąpić do sądu o ustalenie prawa do widywania się z nim. Oczywiście zwykle jest to traktowane jako ostateczność, po próbie rozmowy i dokonania polubownego dogadania się z rodzicem czy rodzicami dziecka.

Zdjęcie Czy dziadkowie mają prawo do kontaktu z wnukami? #1

Uchwała Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy w jednej ze swoich uchwał. Wypowiedział się na temat tego, jak często dziadkowie mają prawo widywać się z wnukami.

„W warunkach społecznych naszego kraju duże znaczenie przywiązuje się do rodzin wielopokoleniowych, wynika to zarówno z tradycji rodzinnych, jak i ze względu na szczególną rolę dziadków w faktycznym wykonaniu pieczy nad małoletnimi wnukami. Dlatego utrzymanie styczności pomiędzy członkami rodziny trzypokoleniowej w warunkach bezkonfliktowych jest czymś jak najbardziej normalnym.

Rodzice (…) mają obowiązek dbałości o rozwój dziecka w imię jego dobra. Powinni zatem dla pełnego rozwoju jego osobowości umożliwić dziecku kontaktowanie się z jego krewnymi (dziadkami) przy właściwej ich postawie i korzystnym wpływie na dziecko. Kontakty te, wynikające często z silnych więzów emocjonalnych, zwłaszcza dziadków z wnukami, wychowujących je od niemowlęcia, mogą wpływać na lepsze wychowanie i rozwój duchowy dziecka oraz sprzyjają kontynuowaniu więzów wielopokoleniowej rodziny. Takie zachowanie dziadków, okazywanie przywiązania i dbałości o wnuki nie tylko nie kłóci się z interesem dziecka, ale jest ono dla jego dobra”.

Zakaz kontaktu dziadków z wnukami

Oczywiście może to iść także w drugą stronę. Jeśli rodzic ma podstawy, aby sądzić, że kontakt dziecka z dziadkiem czy babcią, może jemu w jakimkolwiek stopniu zagrażać, może wystąpić do Sądu o ograniczenie takich kontaktów czyli np.zakazu spotykania się dziadków z dzieckiem, zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu czy zakazu porozumienia się i kontaktowania z dzieckiem na odległość.