Nowe obowiązki względem kotów i psów w 2023 roku!

Ewelina

Prawo

20.01.2023 11:31

Nowe obowiązki względem kotów i psów w 2023 roku!

Za kilka dni wejdzie w życiu nowe rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi określające nowe obowiązki względem psów i kotów przebywających w schroniskach. Czego dotyczą? 

Obowiązki właścicieli schronisk

27 stycznia 2023 roku właściciele schronisk będą mieli nowy obowiązek względem swoich podopiecznych. Dokładnie chodzi o przepisy zawarte w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, które miało długie vacatio legis i wejdzie w życie po upływie 12 miesięcy, czyli właśnie 27 stycznia tego roku. 

Według rozporządzenia właściciele schronisk mają obowiązek znakowania zwierząt przyjmowanych do placówek oraz sporządzenia informacji na ich temat:

"W celu upowszechnienia identyfikacji zwierząt w schroniskach, korzystając przy tym z doświadczeń podmiotów prowadzących schroniska oraz organizacji, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, w 2020 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zainicjował proces legislacyjny zakończony przyjęciem rozporządzenia wprowadzającego obowiązek znakowania psów i kotów trafiających do schronisk, a także umieszczania informacji o tych zwierzętach, wraz z podaniem nazwy, siedziby i adresu schroniska, w istniejących bazach danych zwierząt towarzyszących" – podało informację Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

"W schronisku zapewnia się, że psy i koty przyjęte do schroniska niemające oznakowania zostaną oznakowane transponderem, zgodnym z normą ISO 11784 'Radiowa identyfikacja zwierząt – Struktura kodowa' i wykorzystującym technologię HDX lub FDX-B oraz umożliwiającym odczytanie danych przez czytnik zgodny z normą ISO 11785 'Charakterystyka protokołu transmisji”. – czytamy w rozporządzeniu.

Zdjęcie Nowe obowiązki względem kotów i psów w 2023 roku! #1

Elektroniczny wykaz zwierząt

Znakowanie przyjmowanych zwierząt wykonane ma być nie później niż 7 dni od zakończeniu przez nie kwarantanny, chyba że weterynarz zaleci inaczej. Informacje o oznakowaniu czworonoga będą wprowadzane do bazy danych, gdzie podane muszą być: nazwa siedziba i adres schroniska, w którym się znajdują.   

Oprócz tego schronisko musi prowadzić wykaz zwierząt przebywających w placówce, w którym podane mają być: rasa, gatunek, wiek waga, płeć informacja o sterylizacji, a także numer ewidencyjny czworonoga. Taki wykaz ma być aktualizowany co najmniej dwa razy w roku. 

Co więcej, prawdopodobnie wprowadzony zostanie kolejny przepis mówiący o obowiązku czipowania psów. W tej kwestii wypowiedział się wicepremier, Henryk Kowalczyk: 

„Chcemy wprowadzić ustawę o obowiązkowym czipowaniu psów w bazie, tak żeby każdy był odpowiedzialny za to zwierzę, którym się opiekuje - podkreślał Kowalczyk, zwracając uwagę, że "szczególnie na obszarach wiejskich bardzo mocno doskwiera bezdomność psów".

Jednak do tej pory nie powstał jeszcze projekt takiej ustawy:

"W związku z zapowiedzią wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka, dotyczącą wprowadzenia obowiązkowej identyfikacji i rejestracji psów, w ministerstwie analizowane są dalej idące rozwiązania, niemniej jednak nie przybrały one na tym etapie takiej formy projektu, który zostałby uwzględniony w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów" – podało informację Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.