Ministerstwo Finansów wprowadza nowe usługi dla komorników!

Justyna

Prawo

17.01.2023 20:49

Ministerstwo Finansów wprowadza nowe usługi dla komorników!

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów, w e-Urzędzie Skarbowym udostępniono kolejne funkcjonalności przygotowane dla komorników. Na czym polegają wprowadzone usługi?

e-Urząd Skarbowy

e-Urząd Skarbowy powstał, by umożliwić obywatelom i przedsiębiorcom załatwianie wielu spraw online - bez konieczności udawania się do siedziby Urzędu Skarbowego. Serwis działa przez całą dobę i można z niego korzystać z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu.

Dodatkowo e-Urząd ma też poprawić komunikację Krajowej Administracji Podatkowej z podatnikami oraz skrócić czas wypełniania obowiązków podatkowych. Obecnie można już dzięki niemu m.in.:

  • przesłać do e-Urzędu wiele dokumentów (zaświadczeń, wniosków, zawiadomień itd.),
  • skorzystać z usługi Twój e-PIT,
  • e-mikrofirma,
  • a także sprawdzić i opłacić otrzymane mandaty karne.

Pakiet Konta Komornika

Okazuje się jednak, że e-Urząd Skarbowy cały czas się rozwija, a kolejne dodatkowe funkcjonalności, które się w nim teraz pojawiły, mogą okazać się niezwykle przydatne dla komorników. Już wcześniej, bo w grudniu 2022 r., Ministerstwo Finansów uruchomiło automatyczną obsługę wniosków komorników o udostępnienie informacji.

Kolejne wprowadzone funkcje polegają na przyjmowaniu ustrukturyzowanych zawiadomień (ZZW-1K) o zajęciu wierzytelności, ich aktualizacji lub uchyleniu, a także wymianie pozostałej korespondencji związanej z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi pomiędzy komornikami sądowymi a urzędami skarbowymi. Jak informuje Ministerstwo Finansów, nowe usługi składają się na „pakiet Konta Komornika”.

Ułatwienie dla komorników

To jak duże znaczenie mają wprowadzone zmiany wyjaśnia wiceminister finansów i zastępca szefa KAS Anna Chałupa:

„Ustrukturyzowanie zawiadomień o zajęciu wierzytelności, możliwość dwustronnej komunikacji za pomocą API w sprawach prowadzonej egzekucji, centralizacja procesu obsługi zajęć, wprowadzone zmiany legislacyjne oraz automatyzacja, pozwoliły nam na udostępnienie kolejnych masowych usług dla komorników sądowych. Udostępnione usługi znacznie uproszczają i poprawiają skuteczność egzekucji”.

Warto zaznaczyć, że obsługa usług w ramach Konta Komornika jest dostępna za pośrednictwem API e-US. To z kolei oznacza, że komornicy sądowi wysyłają dokumenty za pomocą systemu, w którym na co dzień prowadzą postępowania. Odpowiedzi również odbierają tą samą drogą, co jest możliwe dzięki komunikacji między systemami.