Rusza program dofinansowań na fotowoltaikę i pompy ciepła. Komu przysługuje?

Martyna

Dofinansowania

17.01.2023 14:39

Rusza program dofinansowań na fotowoltaikę i pompy ciepła. Komu przysługuje?

Instalacje fotowoltaiczne stają się coraz powszechniejsze w naszym kraju. Rząd ogłosił, że będzie możliwość otrzymać dofinansowanie na zainstalowanie paneli fotowoltaicznych oraz na pompy ciepła. Wyjaśniamy kto może się o nie ubiegać.  

Ekologia w domu

Obecnie bardzo ważna jest świadomość dbania o środowisko. Jednym z lepszych rozwiązań do dbania o naszą planete jest stosowanie w swoich domach fotowoltaiki oraz pomp ciepła. Fotowoltaika to system bazujący na efekcie fotoelektrycznym, który wykorzystuje promieniowanie słoneczne do wytarzania energii elektrycznej. Odbywa się to za pośrednictwem paneli fotowoltaicznych. Uzyskany w ten sposób prąd elektryczny służy przede wszystkim do: 

  • zasilania urządzeń 
  • ogrzewania pomieszczeń 
  • podgrzewania wody użytkowej 

Natomiast pompy ciepła są urządzeniami grzewczymi, które wykorzystują energię zgromadzoną w środowisku naturalnym, a konkretnie z pokładów wody, gruntu oraz powietrza.

W związku z licznymi korzyściami wynikającymi z odnawialnego źródła energii rząd ogłosił dofinansowanie na założenie instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

Dofinansowanie 

Środki pieniężne na założenie paneli fotowoltaicznych będą przeznaczone dla rolników. Te osoby będą mogły złożyć wnioski o przyznanie na ten cel kwoty w wysokości nawet do 150 tys. zł.  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że rolnicy, którzy są zainteresowani fotowoltaiką będą mogli skorzystać z projektu „Wsparcia inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski będzie można składać od 31 stycznia 2023 r. do 1 marca 2023 r. 

Warunki otrzymania dofinansowania 

O przyznanie środków pieniężnych mogą się starać rolnicy, którzy: 

  • Chcą zainstalować urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego w gospodarstwie 
  • Będą realizować działania w ramach projektu instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego lub pomp ciepła 
  • Będą właścicielami gospodarstwa, w którym będzie można dostosowywać zużycie energii elektrycznej wg. projektu instalacji urządzeń, a całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie przekroczy 50 kilowat (kW) 

Należy podkreślić, że dofinansowanie jest refundacją poniesionych kosztów na założenie instalacji w wysokości od 50 do 60%. 

Jak złożyć wniosek? 

Formularz należy zgłosić w oddziale regionalnym ARiMR, pocztą lub przez Internet. Należy pamiętać, że w jednym naborze można złożyć jeden wniosek o przyznanie dofinansowania na tzw. zieloną energie w gospodarstwie. W przypadku złożenia większej liczby wniosków w ARiMR urzędnicy rozpatrzą wniosek, który wpłynął jako pierwszy.  

Aby, złożyć wniosek niezbędne będzie podanie informacji dotyczących: 

  • zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie w ostatnich 12 miesiącach (potwierdzone fakturami) 
  • przedłożenie projektu instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii lub projektu pompy ciepła (musi on być opracowany przez instalatora wpisanego do rejestru certyfikowanych instalatorów)