Waloryzacja emerytur, a 500 plus dla seniorów. Niekorzystne zmiany?!

Martyna P.

Prawo

17.01.2023 8:28

Waloryzacja emerytur, a 500 plus dla seniorów. Niekorzystne zmiany?!

Od marca 2023 ma zostać podniesiony próg dochodowy uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jednak waloryzacja rent i emerytur może mieć negatywny wpływ na świadczenie niektórych osób. Jak to możliwe? Dziś rozwiejemy wątpliwości.

 

Świadczenie 500 + - krótkie przypomnienie

Program 500 + dla seniora przysługuje osobom, które ukończyły 75 rok życia i ich emerytura, renta lub inne dochody nie przekraczają kwoty 1896,13 zł brutto.

Natomiast w przypadku osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, decydującym czynnikiem wypłaty pieniędzy jest stan zdrowia. Wtedy o dofinansowanie może się ubiegać każda osoba pełnoletnia, która posiada oświadczenie na temat:

  • niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • całkowitej niezdolności do pracy
  • zaliczenia do I grupy inwalidów wydanego przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską
  • całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym
  • całkowitej niezdolności do służby.

 

Zdjęcie Waloryzacja emerytur, a 500 plus dla seniorów. Niekorzystne zmiany?! #1

500 plus – zmiana progu dochodowego!

Od marca 2023 roku ma zostać podniesiony próg dochodowy uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Oznacza to, że jeśli dochód osoby niesamodzielnej (emerytura lub renta) nie przekroczy kwoty 1 tys. 657 zł 80 gr brutto, to może ona liczyć na wypłatę świadczenia w pełnej wysokości.

Jeśli natomiast dochody będą wyższe, to świadczenie będzie niższe.

 

Z czego wynika ta niekorzystna zmiana?

Okazuje się, że próg dochodowy zostanie podniesiony o 13,8%, a waloryzacja nie będzie niższa niż 14,8%.

W praktyce oznacza to, że osoby których dochód jest wyższy niż 1800 złotych brutto po marcowej waloryzacji i podniesieniu progu otrzymają niższą kwotę świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych.

Dla zobrazowania podajemy przykłady:

  • Przy obecnej emeryturze 1800 złotych brutto (1638 złotych na rękę) –  pobiera się 96,13 złotych świadczenia 500 plus. Po marcowej waloryzacji emerytura wyniesie 1880,42 złotych na rękę, a kwota świadczenia spadnie do 91,40 złotych.

  • Przy obecnej emeryturze 1850 złotych brutto (1683,50 na rękę) pobiera się 46,13 złotych świadczenia 500 plus. Po marcowej waloryzacji emerytura wyniesie 1932,66 złotych na rękę, a kwota świadczenia spadnie do 34 złotych.