Bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Kiedy i jak jej dokonać!?

Justyna

Prawo

14.01.2023 10:56

Bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Kiedy i jak jej dokonać!?

Zbliża się termin obowiązkowej wymiany bezterminowych praw jazdy. Kiedy trzeba będzie je wymienić, na jakich zasadach i ile to będzie kosztowało? Odpowiadamy na najważniejsze pytania!

Koniec bezterminowych uprawnień

Od 19 stycznia 2013 roku w Polsce nie wydaje się już bezterminowych praw jazdy. Oznacza to, że urzędy wystawiają tylko dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami na określony czas. Najdłuższy termin ważności tego dokumentu to obecnie 15 lat.

Po upływie okresu, na jaki został wydany dokument prawa jazdy, konieczna jest jego wymiana, jednak uprawnienia do kierowania pojazdami nie wygasają. Warto zaznaczyć, że w przypadku przeciwwskazań medycznych takich jak np. duża wada wzroku, prawo jazdy może mieć znacznie krótszy okres ważności.

Wymiana czeka każdego kierowcę

Każdy kierowca z bezterminowym prawem jazdy musi je wymienić! Na szczęście nie wymaga to pośpiechu. W tej samej ustawie możemy przeczytać precyzyjnie, jakie obowiązują terminy:

Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw transportu lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiadacza prawa jazdy".

Obowiązuje zasada minimum 20 lat. Jeśli prawo jazdy wydano np. 11 lutego 2011 roku, to trzeba je wymienić do 11 lutego 2031 r.

Jak wymienić prawo jazdy?

W celu wymiany prawa jazdy, do wydziału komunikacji należy dostarczyć:

Wniosek o wydanie prawa jazdy.

  • Kolorową, aktualną fotografię o wymiarach 35x45 mm.
  • Kserokopię starego prawa jazdy (może ona zostać wykonana przez urzędnika).
  • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej (zapłacić można w kasie urzędu albo przelać pieniądze na konto i dołączyć do wniosku potwierdzenie przelewu).
  • Oświadczenie o zapoznaniu z treścią art. 233 kk.
  • Oświadczenie złożone w trybie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami.
  • Dowód osobisty (do wglądu).
  • Badanie lekarskie (dla osób posiadających prawo jazdy z datą ważności).

Koszty wymiany

Wymiana prawa jazdy kosztuje obecnie 100,50 zł. Są to opłaty, które uiszczamy w urzędzie, jednak trzeba jeszcze doliczyć cenę aktualnego zdjęcia. Dodatkowe koszty poniosą kierowcy, którzy muszą wykonać badania lekarskie. Od 2014 r. sztywna opłata za taką wizytę, ustanowiona przez Ministra Zdrowia, wynosi równe 200 zł.