Podatek od sprzedaży na Vinted! Kto musi płacić i jaki jest limit?

Justyna

Podatki

12.01.2023 15:44

Podatek od sprzedaży na Vinted! Kto musi płacić i jaki jest limit?

Vinted to litewska marka, która z dnia na dzień coraz bardziej zyskuje na popularności. Dzięki oferowanemu przez nią serwisowi internetowemu  wielu jego użytkowników może sprzedać nieużywane przez siebie ubrania. Pojawia się jednak pytanie, jak taka transakcja wygląda od strony podatkowej? 

Sprzedaż na Vinted a podatek

Do tej pory większość użytkowników handlowała swoimi prywatnymi rzeczami bez większych ograniczeń. Ma to jednak w najbliższym czasie ulec zmianie. Polska została zobowiązana do  wprowadzenia przepisów nakładających nowe obowiązki na platformy cyfrowe. Powodem jest chęć ujednolicenia sposobu procedowania i przekazywania informacji o sprzedaży organom administracji podatkowych w UE.

W związku z tym Vinted na swojej stronie podaje następującą informację:

"Jeśli sprzedałaś dużą liczbę rzeczy na Vinted, skontaktuj się z lokalnym Urzędem Skarbowym, by uzyskać informacje na temat podatków, które trzeba zapłacić. Zazwyczaj przy zarobieniu większej kwoty ze sprzedaży należy zapłacić podatek dochodowy".

Zwolnienie z podatku

Z pewnością Urzędem Skarbowym nie muszą martwić się osoby, które co jakiś czas, nieregularnie sprzedają swoje prywatne rzeczy w Internecie.

Nieopodatkowana jest także prywatna sprzedaż rzeczy używanych, jeśli nastąpiła ona po upływie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dana rzecz została nabyta. Krótko mówiąc, rzecz posiadana ponad 6 miesięcy jest zwolniona z podatku.

Limit transakcji

Z raportowania będą wyłączeni sprzedawcy towarów, którzy wykonali mniej niż 30 transakcji, a ich łączne wynagrodzenie nie przekroczyło 2000 euro w roku kalendarzowym. 

Powyżej tego limitu Vinted ma obowiązek zawiadomienia Urzędu Skarbowego o działaniach swoich użytkowników.

Sprzedaż opodatkowana

Jeśli nie zostanie dochowany 6-miesięczny okres karencji, wówczas konieczne będzie opodatkowanie takiej sprzedaży i wykazanie jej w zeznaniu rocznym. Należy to zrobić w formularzu PIT (w przypadku osób fizycznych PIT-36, rubryka: „Odpłatne zbycie rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy”).

Co ważne, opodatkować można tylko dochód. By wyliczyć jego wysokość należy pomniejszyć kwotę sprzedaży o koszty jego uzyskania, np.  koszt przesyłki, zapakowania, a przede wszystkim koszt nabycia rzeczy. 

W przypadku, gdy przychód będzie niższy niż koszt jego uzyskania, to podatku oczywiście nie ma. Natomiast sama transakcja wciąż musi zostać odnotowana. W przeciwnym razie możemy zostać posądzeni o wykroczenie skarbowe.