Dopłata do budowy lub remontu w 2023 roku! Lista dofinansowań!

Martyna P.
Dofinansowania
12.01.2023 9:51
Dopłata do budowy lub remontu w 2023 roku! Lista dofinansowań!

Zapewne wielu Polaków ma w swoich planach na 2023 rok budowę lub remont domu. Wysokie raty kredytów, ceny materiałów budowlanych mogą odstraszać. Istnieje jednak kilka programów rządowych, które pozwolą odciążyć budżet i spełnić marzenia i plany. Na jakie wsparcie możemy liczyć w 2023 roku?

 

Dofinansowanie budowy lub remontu 2023

 

Program „Mój Prąd”

Program Mój Prąd jest rządowym programem dotacji do fotowoltaiki. Celem tego projektu jest zachęcenie do inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne i produkcji własnej energii.

Z programu mogą skorzystać osoby wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Kwoty dofinansowania w ramach wsparcia prezentują się następująco:

 • beneficjenci, którzy zdecydują się na montaż paneli fotowoltaicznych (PV) uzyskają wsparcie w wysokości 6 tysięcy złotych
 • Osoby, które zdecydują się na montaż magazynu energii, otrzymają 16 tysięcy złotych.

Dofinansowanie do dodatkowych elementów:

 • Dla mikroinstalacji PV - 7 tys. zł;
 • Dla magazynów ciepła do 5 tys. zł;
 • Dla systemu zarządzania energią do 3 tys. zł.

Nabór wniosków potrwa do końca marca 2023 roku lub czasu wyczerpania środków z budżetu.

Aby złożyć wniosek przez Internet konieczne jest posiadanie e-dowodu lub profilu zaufanego.

 

Program „Moja Woda”

Celem programu jest zwiększenie retencji wody na terenach prywatnych posesji oraz rozdysponowanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

Możemy ubiegać się także o dotację w wysokości 5 tysięcy złotych na budowę przydomowej instalacji zatrzymującej deszczówkę.

Wnioski można składać w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska.

Program potrwa do końca 2024 roku.

Więcej o programie przeczytasz TUTAJ.

 

 

Program „Moje Ciepło”

Rząd proponuje Program „Moje Ciepło”, w ramach którego będzie można otrzymać dofinansowanie instalacji pompy tylko w nowym budynku.

Wsparcie to skierowane jest do właścicieli lub współwłaścicieli nowych domów jednorodzinnych o podwyższonym standardzie energetycznym.

Wsparcie finansowe z NFOŚiGW ma być udzielane w formie bezzwrotnych dotacji stanowiących od 30 do 45 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Na zakup i montaż wybranej pompy ciepła będzie można dostać od 7 do 21 tys. zł.

 • 21 tys. zł w przypadku pomp gruntowych;
 • 7 tys. zł w przypadku pomp powietrznych.

Dofinansowanie będzie dotyczyć powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła, wykorzystywanych albo do samego ogrzewania domu, albo w połączeniu z jednoczesnym zapewnianiem ciepłej wody użytkowej. 

Pieniądze z programu „Moje ciepło” pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego, który przeznaczył na ten cel 600 mln zł.

O dotację można ubiegać się do końca 2026 roku.

 

Program „czyste powietrze”

Celem programu „Czyste Powietrze” jest ograniczenie zjawiska niskiej emisji, której efektem jest smog. 03.01.2023 ruszyła kolejna edycja programu.

Założeniami programu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez:

 • wymianę przestarzałych pieców grzewczych (kopciuchów) na nowe bardziej ekologiczne źródła ciepła;
 • poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 • ocieplenie domu
 • Mikroinstalacje fotowoltaiczną
 • Wymianę drzwi, okien lub bramy garażowej
 • Audyt energetyczny budynku
 • Instalacje CO i CWU
 • Wentylacje mechaniczną z odzyskaniem ciepła

Przypomnijmy, że program Czyste Powietrze działa w Polsce od 2018 roku.

Wnioski należy składać do właściwego wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (FOŚiGW).

Maksymalna dotacja będzie mogła wynieść 136 tys. zł.

Więcej o programie przeczytasz TUTAJ.

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną