Dotacje na wymianę pieca w 2023 roku! 3 kluczowe kryteria, które decydują o dofinansowaniu!

Martyna P.
Dofinansowania
03.01.2023 9:28
Dotacje na wymianę pieca w 2023 roku!  3 kluczowe kryteria, które decydują o dofinansowaniu!

Celem programu „Czyste Powietrze” jest ograniczenie zjawiska niskiej emisji, której efektem jest smog. Ruszyła kolejna edycja programu, która zakłada szereg zmian. Ile wyniesie dotacja w nowej osłonie programu? Kto może być beneficjentem? Na co można przeznaczyć środki?

 

Celem programu Czyste Powietrze jest ograniczenie zjawiska niskiej emisji, której efektem jest smog.

Założeniami programu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez:

  • wymianę przestarzałych pieców grzewczych (kopciuchów) na nowe bardziej ekologiczne źródła ciepła;
  • poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Przypomnijmy, że program Czyste Powietrze działa w Polsce od 2018 roku.

 

Zdjęcie Rządowy Program "Czyste Powietrze" w 2023 roku - Wyższe kwoty dotacji i podwyższone progi dochodowe! #1

Wyższe progi dochodowe i wyższe dofinansowanie!

Od dziś można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu. Wnioski należy składać do właściwego wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (FOŚiGW).

Kolejna edycja programu „Czyste Powietrze” powyższa progi dochodowe oraz wprowadza wyższe kwoty dofinansowania.

Maksymalna dotacja będzie mogła wynieść 136 tys. zł.

Oto jak prezentują się nowe progi i dotacje:

  • Próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrasta ze 100 złotych do 135 złotych. Maksymalna kwota dotacji wyniesie 66 tysięcy złotych (było 30 tysięcy złotych);
  • Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrósł z 1564 zł do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz w gospodarstwie jednoosobowym próg wzrósł z 2189 złotych do 2651 złotych. Maksymalna dotacja w takim przypadku będzie wynosić do 99 tys. złotych (było 47 tys. złotych).
  • Przy najwyższym wymiarze wsparcia (pełna termomodernizacja) progi wzrosły z 900 do 1090 złotych w gospodarstwie wieloosobowym oraz z 1260 zł do 1526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Maksymalna dotacja w tym progu wyniesie 136 tys. zł (było 79 tys. złotych).

 

Nowa odsłona programu zakłada także dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1200 złotych, które jest kosztem kwalifikowanym (ale nie jest wliczane do limitu maksymalnej kwoty dotacji określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć).

Nowa edycja programu „Czyste Powietrze” wprowadza także możliwość uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych 20 mg/m sześc. (gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu).

WAŻNE: beneficjenci, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła, będą mogli złożyć drugi wniosek (o dofinansowanie inwestycji termomodernizacyjnych).

Minister Klimatu poinformowała także, że kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku.

 

Jakie należy spełnić warunki?

Aby otrzymać dofinansowanie (na kompleksową termomodernizacje) należy przedstawić audyt energetyczny budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w tym budynku. Dodajmy, że na przeprowadzenie audytu można otrzymać dofinansowanie do 1,2 tys. zł.

Ponadto konieczne jest realizowanie w całości wariantu z wykonanego audytu energetycznego, który gwarantuje konkretny cel (np. zmniejszenia zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%).

 

 

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną