Ferie zimowe z dofinansowaniem z KRUS. Kto i na jakich zasadach?

Martyna

Dofinansowania

11.01.2023 17:05

Ferie zimowe z dofinansowaniem z KRUS. Kto i na jakich zasadach?

KRUS poinformował, że w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi przewiduję środki pieniężne dla dzieci rolników. Dofinansowanie obejmie turnusy zimowe. Przedstawiamy ile wyniesie dopłata na uczestnika wyjazdu.

KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest instytucją powołaną od 1990 r. Do głównych zadań placówki należą:

  •  świadczenia kombatanckie dla inwalidów wojennych
  •  obsługa ubezpieczeń zdrowotnych rolników oraz ich rodzin

Jedną z korzyści członkostwa w KRUS-ie jest możliwość otrzymania dofinansowania na wypoczynek zimowy dzieci rolników. Przysługiwać ono będzie dzieciom, których co najmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w KRUS-ie, a dziecko jest również objęte ubezpieczeniem społecznym. Istotną informacją jest fakt, że środki pieniężne może otrzymać osoba urodzona po 1.01.2007 r.

Dofinansowanie

Śródki pieniężne przeznaczone są dla 600 osób, których rodzice jako pierwsi wpłacą odpowiednią kwotę na wyjazd dziecka. Całkowity koszt wyjazdu wynosi 1600 zł. Oznacza to, że rolnik, który chce zapewnić swojemu potomkowi pobyt na turnusie zimowym będzie musiał dopłacić 700 zł.

W takim wypadku dofinansowanie do wyjazdu wyniesie aż 900 zł. Pieniądze pochodzą z Funduszu Składkowego Ubezpieczeń Społecznych Rolników. Tego typu dopłaty do wyjazdu są organizowane co roku na kolonie lub półkolonie. Dotyczą one dzieci do 16 roku życia.

Turnus

W bieżącym roku organizatorem wypoczynku jest Krajowa Rada Izb Rolniczych, która w ramach dofinansowania oferuje możliwość wyjazdu do ośrodka AMW Rewita w Kościelisku. Dla Dzieci przewidziane są liczne atrakcje m.in:

  •  wycieczki w góry
  •  zawody sprawnościowe
  •  wizytę w Termach Chochołowskich i w lokalnych muzeach
  •  gry i zabawy
  •  dyskoteki
  •  zajęcia na temat profilaktyki zdrowotnej

Uczestnicy turnusu mają zapewnione 6 noclegów wraz z wyżywieniem. Krajowa Rada Izb Rolniczych zorganizowała 5 wyjazdów, w terminach odpowiadających okresom ferii zimowych w poszczególnych województwach.

Warto podkreślić, że w ubiegłym roku z wypoczynku skorzystało aż 6,3 tys. dzieci. Wszelkie informacje o terminach, zapisach i szczegółach wyjazdu można znaleźć na oficjalnej stronie Krajowej Rady Izb Rolniczych.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.krir.pl/&ved=2ahUKEwiqjJTj8r_8AhUFqIsKHenYCiUQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw38kO8E6DutdpTGynMNKNdX