2023 rok: Nadchodzą zmiany w prawie budowlanym!

Martyna P.
Prawo
27.12.2022 10:34
2023 rok: Nadchodzą zmiany w prawie budowlanym!

W nadchodzącym roku pojawi się wiele zmian w przepisach prawa. Nowe regulacje dotyczą między innymi prawa budowlanego. Co dokładnie zmieni się w prawie budowlanym w 2023 roku? Na co zwrócić uwagę?

 

 

Prawo budowlane 2023 – co się zmieni?

 

  • Dom bez pozwolenia bez względu na metraż

 

Od nowego roku dom bez pozwolenia będzie można zbudować bez względu na jego metraż. Celem zmian jest uproszczenie procesu biurokracji.

Rząd podał do wiadomości, że od 2023 roku nie będzie ograniczeń co do powierzchni zabudowy.

Będzie natomiast ograniczenie co do wysokości - budynek będzie mógł mieć tylko 2 kondygnacje.

Warunkiem jest to, że dom powstaje na własny użytek - służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Dodajmy, że z przywileju tego NIE BĘDĄ MOGLI skorzystać deweloperzy stawiający budynki w celu ich natychmiastowej sprzedaży.

Budowa domu według nowych przepisów przewiduje jedynie zgłoszenie na podstawie projektu.

Po wprowadzeniu zmian zniknie konieczność zatwierdzenia przez urzędników projektu architektoniczno-budowlanego.

Zniknie także konieczność projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Przy budowie obowiązkowe będzie zatrudnienie kierownika budowy (obecnie przy budowie na zgłoszenie domu do 70 m.kw. kierownik nie jest wymagany.

Przepisy przewidują również uproszczoną procedurę odbioru – jedynie kierownik będzie musiał zaświadczyć o możliwości użytkowania i zamieszkania budynku.

 

 

  • Nowy obowiązek dla właścicieli domów

Sejm uchwalił we wrześniu 2022 r. nowelizację ustawy, której przepisy mają przyczynić się do oszczędności energii i zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków. Mowa o ustawie dotyczącej poprawy efektywności energetycznej budynków. W związku z tym szykuje się nowy obowiązek dla właścicieli domów.

Nowe przepisy będą wprowadzały obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej każdego budynku indywidualnego czy wielorodzinnego.

Szacunkowy koszt świadectwa charakterystyki energetycznej dla mieszkania w budynku wielorodzinnym będzie wynosił około 300 zł. Ostateczna kwota będzie zależała od zastosowanego typu systemu ogrzewania, podgrzewania wody, wentylacji oraz klimatyzacji.

 

  • Inne zmiany w prawie budowlanym

Ustawa przewiduje również wprowadzenie zmian dotyczących wymagań związanych z kontrolą systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji, które rozszerzają zakres systemów objętych obowiązkiem kontroli.

Ustawa nakłada nowe obowiązki na inwestorów indywidualnych oraz deweloperów – będą oni zobowiązani do dołączenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynków do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Ponadto będą musieli dołączyć wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Zgodnie z przepisami w określonej grupie budynków konieczne będzie montowanie systemów automatyki i sterowania, zgodnie z przepisami unijnymi.

Na 2023 rok zaplanowano rozbudowanie portalu E-budownictwo oraz utworzenie Bazy Projektów Budowlanych.

Na nadchodzący rok zaplanowano również wprowadzenie kar za nieterminowe wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

Zmiany w prawie budowlanym 2023 zakładają także rozszerzenie systemu Elektronicznego Dziennika Budowy oraz wprowadzenie Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego.

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną