Obowiązkowa kwalifikacja wojskowa dla kobiet!

Martyna
Prawo
08.12.2022 17:06
Obowiązkowa kwalifikacja wojskowa dla kobiet!

Do rządu trafił projekt dotyczący wprowadzenia obowiązkowej kwalifikacji wojskowej dla kobiet. Wyjaśniamy, które z Pań będą musiały odbyć służbę wojskową. 

 

Kobiety w siłach zbrojnych 

Obecna sytuacja na świecie nie napawa optymizmem. Wiele krajów ogłasza nabór do służby wojskowej, nasz kraj nie jest wyjątkiem. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej dotyczy w czasie pokoju wszystkich mężczyzn, którzy kończą w danym roku kalendarzowym 19 lat. Rząd planuje wprowadzić zmiany, które spowodują, że ta powinność będzie dotyczyć również kobiet.  

Według danych z Ministerstwa Obrony Narodowej w zeszłym roku: 

“W Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej służbę wojskową pełniło 9 373 żołnierzy – kobiet, co stanowiło 8,3 % stanu ewidencyjnego żołnierzy zawodowych. “- Ministerstwo Obrony Narodowej  

Warto również dodać, że 16 % kobiet zajmuje stanowiska dowódcze i kierownicze, a najwyższym stopniem, który osiągnęły Panie jest pułkownik.  

Projekt rządowy 

Według informacji pochodzących z Polskiej Agencji Prasowej w rządzie znalazł się projekt dotyczący obowiązku kwalifikacji wojskowej kobiet: 

„Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) za pomocą wezwań, które należy doręczyć co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. (…) Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia” - strona Wojsko-Polskie.pl 

Ponadto władze zamierzają nałożyć ten obowiązek na absolwentki kierunków takich jak: 

  • Medycyna 
  • Ratownictwo medyczne 
  • Analityka medyczna 
  • Pielęgniarstwo 

Korzyści ze służby wojskowej 

Jak zapowiada rząd zarobki polskich żołnierzy mają wzrosnąć. Warto przy tym podkreślić, że Armia Polska jest jedną z niewielu instytucji, gdzie świadczenia pieniężne mają być równe dla mężczyzn i kobiet. Inną możliwością jest udział w Legii Akademickiej, która jest projektem finansowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej dla studentów uczelni cywilnych. Szkolenia składają się z modułów trwających 3 tygodnie. Za każdy zdany moduł uczestnik otrzymuje 2500 zł. 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną