Zniszczenie towaru w sklepie a odpowiedzialność klienta!

Martyna P.
Prawo
07.12.2022 9:35
Zniszczenie towaru w sklepie a odpowiedzialność klienta!

Zapewne wielu osobom zdarzyło się nieumyślnie strącić jakiś produkt z półki sklepowej. Czasem regały są przepełnione, w sklepach jest tłok, a alejki zatłoczone. Co w przypadku uszkodzenia produktu? Kto powinien zapłacić za zniszczenie? Klient, czy sklep? Kto odpowiada za szkody w sklepie?

W wielu sklepach dochodzi do incydentów związanych z uszkodzeniem produktów. Kwestię odpowiedzialności za spowodowane szkody można rozwiązać dzięki monitoringowi (jeśli sklep go posiada). Należy jednak kierować się rozsądkiem. Każda sprawa powinna być rozpatrywana indywidualnie, a sprzedawca powinien wykazać związek przyczynowo skutkowy. Dziś przedstawimy, jak sprawy wyglądają od strony prawnej.

 

 

Uszkodzenie produktu: celowe czy niezawinione?

Główną kwestią jest to, czy uszkodzenie zostało spowodowane z naszej winy, czy też nie.

  • Gdy do dojdzie do uszkodzenia towaru (np. towar spadnie z półki i się rozbije) z powodu np. nieprawidłowego ustawienia na regale, wówczas nie będziemy zobowiązani do pokrycia kosztów uszkodzenia. Dodajmy, że zgodnie z art. 546¹§3 sprzedawca jest obowiązany zapewnić w miejscu sprzedaży odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne umożliwiające dokonanie wyboru rzeczy sprzedanej i sprawdzenie jej jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów.

 

  • Jeśli natomiast do uszkodzenia doszło z naszej winy (nasza nieuwaga, użycie zbyt dużej siły przy wkładaniu do koszyka itp.), wówczas będziemy musieli pokryć straty. Oczywiście, jeśli sprzedawca tego zażąda.

Przepisy wskazujące na konieczność zapłaty zawarte są w art. 415 Kodeksu cywilnego.

Oto jego brzmienie:

„Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

Gdy uszkodzenie było celowe, sprawca czynu będzie odpowiadać na podstawie Kodeksu Karnego lub Kodeksu Wykroczeń.

Wszystko zależy od wartości uszkodzonej rzeczy:

  • Jeśli klient celowo uszkodzi przedmiot o wartości do 500 złotych będzie podlegał karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny;

 

  • Jeśli klient celowo uszkodzi towar o wartości wyższej niż 500 złotych będzie podlegał pod art. 288 Kodeksu Karnego - karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Zdjęcie Zniszczenie towaru w sklepie a odpowiedzialność klienta! #1

Uszkodzenie produktu przez dziecko

Jeśli uszkodzenia towaru dokona dziecko do 13 roku życia odpowiedzialność za jego czyn ponosi rodzic (opiekun/osoba sprawująca nadzór nad dzieckiem).

Dziecko w tym wieku nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę (art. 426).

Aby uniknąć odpowiedzialności za czyn małoletniego, opiekun musi wykazać, że sprawował  nad nim należytą opiekę.

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną