Do lekarza bez kolejki: Kolejna uprzywilejowana grupa od stycznia 2023!

Martyna P.
Prawo
06.12.2022 9:53
Do lekarza bez kolejki: Kolejna uprzywilejowana grupa od stycznia 2023!

Już niebawem ma zostać wydłużona lista osób, których kolejki do szpitali i przychodni nie będą obowiązywały. Nowe przepisy będą podyktowane projektem ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej.

 

Wydłużona lista osób uprzywilejowanych!

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 202 roku. Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej wprowadzi następującą zasadę:

Z opieki zdrowotnej będą mogli skorzystać mundurowi, oraz ich rodziny.

Osoby, które będą mogły skorzystać z tego przywileju to:

 • Policjanci;
 • Strażacy;
 • Żołnierze zawodowi;
 • Żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową (terytorialsi);

Osoby te zostaną przyjęte w przychodniach oraz poradniach szpitalnych na zasadzie pierwszeństwa (tak jak inni pacjenci, uwzględnieni na obecnie obowiązującej liście uprawnionych do pozakolejkowego korzystania ze świadczonych w placówkach medycznych usług).

Bez kolejki do lekarza czy szpitala będą mogli dostać się tylko w szpitalach i placówkach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) oraz Ministerstwu Obrony Narodowej (MON).

 

Zdjęcie Do lekarza bez kolejki: Kolejna uprzywilejowana grupa od stycznia 2023! #1

Kto jeszcze może skorzystać z opieki medycznej poza kolejką?

 • żołnierze zastępczej służby wojskowej;
 • kobiety w ciąży;
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani, których ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 • zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci;
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
 • świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby;

 

Ponadto na oficjalnej stronie NFZ czytamy, że do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej mają prawo Dawcy Przeszczepu.

Ponadto poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepów korzystają osoby wpisane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów, zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną