Ulga na start w ZUS. Dobre wieści dla przedsiębiorców!

Justyna

Prawo

05.12.2022 20:36

Ulga na start w ZUS. Dobre wieści dla przedsiębiorców!

ZUS wydał interpretację indywidualną, która jest szczególnie korzystna dla przedsiębiorców chcących po wcześniejszym zawieszeniu działalności skorzystać z ulgi na start. Sprawdź kto może skorzystać z tej ulgi.

Ulga na start

Ulga na start jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy prowadzą działalność gospodarczą lub rozpoczynają ją po raz kolejny po 5 latach od zawieszenia lub zamknięcia poprzedniej działalności.

Kto może skorzystać?

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

  • są osobami fizycznymi, czyli prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych
  • podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie, po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
  • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności.

Z jakich składek zwalnia?

Firmy, które dopiero zaczynają działalność gospodarczą, mogą skorzystać z Ulgi na start i obniżyć w ten sposób swoje koszty. W okresie korzystania z Ulgi na start przedsiębiorcy nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Ulga zwalnia przez sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności z płacenia składek:

  • na ubezpieczenia społeczne, czyli ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe
  • na Fundusz Pracy
  • na Fundusz Solidarnościowy.

Ulga na start nie dotyczy natomiast ubezpieczenia zdrowotnego.

Więcej informacji na temat Ulgi na start można znaleźć na poniższej stronie: https://www.zus.pl/-/ulga-na-start-preferencyjna-podstawa-dzialalnosc-nieewidencjonowana-jakie-sa-warunki-uprawnienia-i-skutk-1

Interpretacja indywidualna

ZUS rozpatrywał wniosek o interpretację przypadku przedsiębiorcy, który po 60 miesiącach chciał wznowić działalność. W opisywanym wniosku wskazał, że od września 2017 r. jego działalność pozostawała zawieszona. W trakcie zawieszenia w październiku 2020 roku sprzedał środek trwały.

Przedsiębiorca po 61 miesiącach, tj. od października 2022 r., postanowił uruchomić ponownie swoją działalność. W związku z tym pytał ZUS, czy ma prawo do ulgi na start, a później do skorzystania z ulgi preferencyjnej.

ZUS uznał, że przedsiębiorca ma prawo do nieopłacania składek na ubezpieczenia społeczne, przez okres 6 miesięcy od dnia jej ponownego podjęcia, bowiem nie wystąpią przesłanki negatywne do zaistnienia ulgi.