Nowelizacja kodeksu pracy 2023! Co się zmieni w prawie pracy 2023?

Justyna

Prawo

03.12.2022 18:32

Nowelizacja kodeksu pracy 2023! Co się zmieni w prawie pracy 2023?

Kodeks pracy po raz kolejny uległ zmianie. Nareszcie znalazła w nim swoje uregulowanie praca zdalna. Nowe przepisy precyzują wiele aspektów omawianego trybu pracy.

Wyczekiwana nowelizacja

Osoby pracujące z domów czekały na to od dawna. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadziła do przepisów pracę zdalną. Zakłada ona również, że pracodawcy będą mieli prawo skontrolować trzeźwość pracowników.

Najważniejsze zmiany

Wprowadzana nowelizacja szczegółowo reguluje zasady pracy zdalnej. Przedstawiamy najważniejsze przepisy.

Zakres pracy zdalnej

Nowe prawo daje możliwość całkowitej pracy zdalnej lub pracy w trybie hybrydowym, w zależności od potrzeb pracownika i pracodawcy. Szczegóły w tym zakresie będą uzgadniane przy zawieraniu umowy o pracę albo już w trakcie zatrudnienia bez konieczności jej potwierdzania w formie pisemnej.

Zdjęcie Nadchodzą nowości dla pracowników! Praca zdalna nareszcie uregulowana prawnie! #1

Polecenie pracy na odległość

W szczególnych przypadkach pracodawca będzie mógł polecić pracownikowi pracę zdalną. Będzie to możliwe: w czasie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego, w okresie 3 miesięcy od ich odwołania oraz w wypadku pożaru lub zalania w zakładzie pracy.

Okazjonalna praca zdalna

Pracę zdalną będzie można też wykonywać okazjonalnie, na wniosek pracownika, w sytuacjach wyższej konieczności, np. w przypadku opieki nad potrzebującym członkiem rodziny. Wniosek musi wówczas zostać złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Pracownik będzie miał w tym celu do wykorzystania 24 dni w roku kalendarzowym.

Tym osobom nie można odmówić pracy zdalnej

Istnieje kilka grup pracowników, którym pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej. Są to:

  • kobiety w ciąży
  • rodzice którzy wychowują dziecko do 4. roku życia
  • osoby, które opiekują się bliskim członkiem rodziny posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pokrycie kosztów

Pracodawca będzie musiał zapewnić pracownikowi wykonującemu prace zdalną odpowiednie materiały i narzędzia, w tym urządzenia techniczne takie jak komputer, telefon itp.  Pracodawca pokrywa również koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

Kontrola trzeźwości

Nowelizacja Kodeksu pracy daje też pracodawcom możliwość wprowadzenia kontroli trzeźwości swoich pracowników. Chodzi o sprawdzenie, czy pracownik nie jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Zdjęcie Nadchodzą nowości dla pracowników! Praca zdalna nareszcie uregulowana prawnie! #2

Przepisy mówią, że takie kontrole będą mogły być przeprowadzone, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia. Jeśli wykryta zostanie obecność wspomnianych substancji, pracodawca będzie miał obowiązek niedopuszczenia pracownika do pracy.