Oszczędzanie energii w Urzędach: Zakaz ładowania telefonów!

Martyna P.
Prawo
30.11.2022 9:39
Oszczędzanie energii w Urzędach: Zakaz ładowania telefonów!

Rosnące koszty energii zmuszają prywatnych odbiorców, jak i placówki administracyjne do szukania oszczędności. Urząd Regulacji Energetyki będzie kontrolować zużycie energii w placówkach administracji samorządowej i publicznej. Za niestosowanie się do obowiązku zmniejszenia zużycia energii przewidziano surowe kary.

Z wysokimi kosztami energii elektrycznej borykają się polskie gospodarstwa domowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. W gminach i powiatach pojawiają się pomysły na to, jak realnie zredukować zużycie energii.

 

Obowiązek zmniejszania zużycia energii o 10%!

W związku z obecnym kryzysem na rynku nośników energii, wynikającym z sytuacji geopolitycznej na kierowników jednostek sektora finansów publicznych został nałożony obowiązek zmniejszenia zużycia energii o 10%.

Na rządowej stronie czytamy, że od 1 grudnia 2022 roku na lokalnych włodarzy nałożony będzie obowiązek zmniejszenia zużycia energii.

„W okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, zobowiązani są do zmniejszenia o 10% całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy”.

Ministerstwo Klimatu opublikowało nawet poradnik dotyczący zasad zmniejszenia zużycia energii o 10 proc. w jednostkach sektora finansów publicznych. Ponadto do dyspozycji jest kalkulator do obliczania oszczędności.

 

 

Zakaz ładowania telefonów!

W niektórych gminach pojawiły się pomysły na realne zmniejszenie zużycie energii.

W wielu urzędach pracownicy będą mieć zakaz ładowania telefonów komórkowych z gniazdek placówek.

Ponadto ma zostać zredukowana liczba czajników elektrycznych i lodówek.

Na takie krok zdecydował się wójt Tadeusz Łopata. Na urzędników Gminy Lanckorona z powiatu wadowickiego nałożono zakaz ładowania telefonów komórkowych z gniazdek urzędu.

 

Zdjęcie Oszczędzanie energii w Urzędach: Zakaz ładowania telefonów! #1

20 tysięcy złotych kary za niestosowanie się do zaleceń!

„Serwis Samorządowy PAP” pisze, że jednostki, które nie dostosują się do zaleceń, mogą zostać ukarane przez prezesa Urzędu regulacji Energetyki karą w wysokości do 20 tysięcy złotych. 

Raport z oszczędności energii elektrycznej kierownicy jednostek sektora finansów publicznych mają przekazać prezesowi URE do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy obowiązek.

Zmniejszenie zużycia energii przez administrację rządową i samorządową wynika z ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. Przypomnimy, że ustawa ta została uchwalona w październiku 2022 r.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną