Lepsza ochrona przed przemocą! Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy!

Martyna P.
Prawo
24.11.2022 9:31
Lepsza ochrona przed przemocą! Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy!

Wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. równego traktowania poinformowała, że rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Oznacza to szereg zmian i rozszerzenie definicji przemocy. Co dokładnie obejmą zmiany?

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przyjęty we wtorek (22.11.2022) przez Radę Ministrów.

Anna Schmidt, wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. równego traktowania podkreśla, że konieczne jest wprowadzeni zmian i działań, które będą redukować skalę zjawiska przemocy.

Resort podkreśla, że celem zmian ma być ochrona przed przemocą domową oraz poprawa funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy na szczeblu centralnym, regionalnym oraz na szczeblu samorządu terytorialnego.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg przekazała podczas konferencji "Nie otwieraj drzwi przemocy", że ustawa została przyjęta jednogłośnie. Sejm zajmie się ustawą prawdopodobnie na najbliższym posiedzeniu.

Nowe przepisy i rozwiązania mają zacząć funkcjonować po trzech miesiącach, od momentu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zdjęcie Lepsza ochrona przed przemocą! Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy! #1

 

Lepsza ochrona przed przemocą – co się zmieni?

  • Rozszerzenie definicji przemocy domowej o przemoc ekonomiczną;
  • Definicja przemocy obejmie także: poniżanie, udręczanie (przemoc cyfrowa);
  • Rozszerzony zostanie krąg osób objętych ochroną - na niezamieszkujących razem byłych partnerów oraz dzieci będące świadkami przemocy domowej;
  • Projekt wprowadza definicję osoby doznającej przemocy domowej;

  • Zmieni się nazwa ustawy - "Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie" zostanie zastąpiona przez "Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej";

  • Dla osób stosujących przemoc przygotowano programy korekcyjno-edukacyjne oraz programy psychologiczno-terapeutyczne.

 

Obowiązki dla samorządów

  • Zostaną wdrożone zmiany pracy zespołów interdyscyplinarnych i dotychczasowych grup roboczych, które funkcjonują w gminach;
  • Mają zostać doprecyzowane przepisy dotyczące kwalifikacji osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla osób doznających przemocy domowej;
  • W projekcie zawarto także obowiązek zawiadomienia osoby stosującej przemoc domową o wszczęciu procedury niebieskie karty (w przypadku jej wszczęcia, pod nieobecność osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej);
  • Spotkania Zespołów interdyscyplinarnych będą odbywały się częściej.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną