Urząd skarbowy sprawdzi konta bankowe! Projekt ustawy już w Sejmie!

Martyna

Prawo

23.11.2022 19:34

Urząd skarbowy sprawdzi konta bankowe! Projekt ustawy już w Sejmie!

Parlamentu Europejski wraz z Radą Unii Europejskiej ogłosił powstanie Systemu Informacji Finansowej. Od tej pory władze będą mogły monitorować konta obywateli oraz ich skrytki bankowe. Przedstawiamy projekt ustawy.  

Co będzie kontrolowane? 

W Sejmie rozpoczęły się prace nad projektem ustawy dotyczącej powstania Systemu Informacji Finansowej. Ma on za zadanie umożliwić służbom gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych o otwartych i zamkniętych rachunkach obywateli. Organami uprawnionymi do monitorowania kont oraz skrytek bankowych będą m.in: 

  • Policja 
  • Prokuratura 
  • Sądy 
  • Urząd Skarbowy 
  • Straż Graniczna  

 

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej System Informacji Finansowej będzie śledził nie tylko rachunki płatnicze, ale również skrytki bankowe. 

Przyczyny powstania systemu 

Władze wskazują, że utworzenie systemu pozwoli na zmniejszenie kosztów funkcjonowania organów publicznych oraz zwiększy kontrolę nad działaniami służb w zakresie pozyskiwania informacji o rachunkach. Wydali oświadczenie na ten temat: 

"Głównym celem wg. regulacji jest implementacja do polskiego porządku prawnego (…) w sprawie zapobiegania wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (..) ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji w celu zapobiegania niektórym przestępcom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania"- Ministerstwo Finansów 

"Mają umożliwić terminową identyfikację dowolnej osoby fizycznej lub prawnej posiadającej lub kontrolującej rachunki płatnicze oraz rachunki bankowe identyfikowane za pomocą IBAN, a także skrytki depozytowe w instytucji kredytowej na terytorium kraju" – Ministerstwo Finansów 

Odpowiedź rządu 

Posłowie zdecydowali o skierowaniu projektu ustawy o Systemie Informacji Finansowej do Komisji Finansów Publicznych. Za wnioskiem o odrzuceniu projektu było 12 posłów, przeciw opowiedziało się 434. Wypowiedział się w tej sprawie również wiceminister finansów Sebastian Skuza: 

Chciałbym podkreślić, że w Systemie Informacji Finansowej nie będą gromadzone informacje o środkach pieniężnych na rachunkach, ale tylko o samych rachunkach, o tym, że taki rachunek należący do konkretnej osoby czy podmiotu istnieje czy istniał" - mówił wiceminister finansów. 

Projekt został przyjęty przez rząd i trafił do Sejmu. Jeżeli instytucja zatwierdzi ustawę to większość nowych przepisów wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia informacji w Dzienniku Ustaw.