Użytkowanie wieczyste: Nadchodzi rewolucja w przepisach!

Martyna

Prawo

23.11.2022 11:01

Użytkowanie wieczyste: Nadchodzi rewolucja w przepisach!

Niebawem nadejdą zmiany związane z użytkowaniem wieczystym. Nad nowymi przepisami pracuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Będzie to duża rewolucja w kwestii nieruchomości. Szczegóły przedstawił Waldemar Buda. 

Na wstępie przypomnijmy czym jest użytkowanie wieczyste...

Użytkowanie wieczyste polega na oddaniu w użytek nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa (lub województwa, powiatu bądź gminy) osobie fizycznej/prawnej na czas określony - 99 lat.

 

Likwidacja użytkowania wieczystego

Nad nowymi przepisami pracuje Ministerstwo Rozwoju i technologii. Polska dostała zielone światło od Komisji Europejskiej, która początkowo była przeciwna zmianom.

Po wdrożeniu zmian użytkowanie wieczyste ma zostać zlikwidowane.

Przepisy zakładają przekształcenie użytkowania wieczystego we własność na gruntach zajmowanych przez przedsiębiorców.

Zmiany są odpowiedzią na obawy inwestorów o długoterminowe inwestowanie na gruntach w użytkowaniu wieczystym. Resort podkreśla, że samorządy, będące właścicielami gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, nie mają wpływu na te nieruchomości.

Dane ujawnione przez Resort wskazują, że szacowany dochód dla Skarbu Państwa związany z likwidacją użytkowani wieczystego wyniesie w 2023 r. od 1,42 mld do 2,85 mld zł

„Czas na eliminowanie użytkowania wieczystego na gruntach wykorzystywanych przez przedsiębiorców. Likwidujemy relikt PRL, gdzie własność jest czysto iluzoryczna. Mamy już zgodę Uni Europejskiej na te działania”  - mówił Waldemar Buda.

Przedsiębiorcy będą mogli dobrowolnie zadecydować, czy grunt, który użytkują (należący do Skarbu Państwa) stanie się ich własnością.

Przedsiębiorca lub organizacja, która będzie chciała zmienić status własności gruntu będzie musiała złożyć wniosek.

Dodajmy, że obecnie właściciel gruntu nie może przekształcić użytkowania wieczystego, gdyż nie istnieją żadne wyznaczone reguły odpłatności.

Po wejściu w życie przepisów organy publiczne NIE BĘDĄ MOGŁY odmówić sprzedaży gruntu na rzecz przedsiębiorcy.

 

Zdjęcie Użytkowanie wieczyste: Nadchodzi rewolucja! #1

Korzystne warunki wykupu od państwa

Ministerstwo informuje, że pojawią się bardzo korzystne warunki wykupu gruntów od państwa.

Projekt zakłada, że w przypadku jednorazowego wykupu będzie można to zrobić za 20 dotychczasowych opłat rocznych (do 60 proc. wartości gruntu).

Rząd daje także możliwość wniesienia 25 opłat rozłożonych na raty.

W przypadku gruntu Jednostki Samorządu Terytorialnego cena wykupu wyniesie co najmniej 20-krotność opłaty rocznej (jednak nie więcej niż wartość gruntu).