Urlop opiekuńczy w 2023 roku. Jak złożyć wniosek o urlop opiekuńczy?

Martyna P.
Prawo
22.11.2022 10:17
Urlop opiekuńczy w 2023 roku. Jak złożyć wniosek o urlop opiekuńczy?

Polska musi dostosować się do dwóch unijnych dyrektyw, które obejmują nowe uprawnienia pracownicze. Projekt nowelizacji Kodeksu Pracy zawiera przepisy o zmodyfikowanym urlopie opiekuńczym. Zmiany mają wejść w życie w 2023 roku. Co warto mieć na uwadze?

 

Unijna dyrektywa Parlamentu Europejskiego o nazwie work-life balance zakłada znalezienie równowagi między życiem a pracą młodych rodziców małoletnich dzieci. Dyrektywa stawia sobie także za cel zapewnienie równości na rynku pracy między mężczyznami i kobietami. Ma również zachęcać do równiejszego podziału obowiązków rodzicielskich.

Rok 2023 ma przynieść zmiany w urlopach rodzicielskich oraz nowe uprawnienia pracownicze. Prace nad zmianami prowadzi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekt nowelizacji Kodeksu Pracy przewiduje wprowadzenie dwóch nowych urlopów dla pracowników. Będzie to urlop z tytułu siły wyższej oraz urlop opiekuńczy. Dziś skupimy się na urlopie opiekuńczym.

 

Urlop opiekuńczy w 2023 roku

Przypomnijmy, że obecnie w ramach urlopu opiekuńczego przysługują 2 dni opieki nad dzieckiem jednemu z rodziców. Nie ma tu znaczenia ilość dzieci.

Po wdrożeniu zmian będzie przysługiwało 5 dni urlopu.

Urlop będzie niepłatny (według prawa wspólnotowego okres ten powinien być płatny przynajmniej w pięćdziesięciu procentach).

Dyrektywa rozszerza także krąg osób, które mogą z niego skorzystać na innych członków gospodarstwa domowego. Urlop ten będzie przysługiwał z tytułu choroby członka najbliższej rodziny, czyli np. męża czy dziecka, matki, ojca.

Uzasadnieniem dla jego zastosowania są problemy medyczne najbliższego członka rodziny, które uniemożliwiają wykonywanie obowiązków zawodowych.

Oto brzmienie nowelizacji  (art. 173[4] Kodeksu Pracy):

„Pracownikowi przysługuje urlop opiekuńczy w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny, lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki, lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych”.

 

Zdjęcie 2023: Zmiany w urlopie opiekuńczym! #1

Nie zapomnij o formalnościach!

Aby skorzystać z urlopu konieczne będzie złożenie wniosku, który może mieć formę papierową lub elektroniczną.

Wniosek trzeba będzie złożyć w terminie 3 dni przed planowanym urlopem.

We wniosku trzeba będzie zawrzeć dane tj. dane (imię i nazwisko) osoby, która wymaga naszej opieki, stopień pokrewieństwa ze wskazaną osobą, przyczynę konieczności zapewnienia opieki danej osobie, adres zamieszkania (gdy jest inny niż adres pracownika).

 

 

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną