Zmiany w przyznawaniu dodatku węglowego! Brak obowiązkowych wniosków do CEEB!

Martyna

Prawo

20.11.2022 21:53

Zmiany w przyznawaniu dodatku węglowego! Brak obowiązkowych wniosków do CEEB!

Nowe zasady dotyczące dodatku węglowego wejdą w życie prawdopodobnie jeszcze w listopadzie bieżącego roku. Sejm znowelizował ustawę, która określa kto może starać się o dotacje. Tym razem obejdzie się bez wniosków do CEEB. Wyjaśniamy co się zmieniło.  

 

Zmiany w ustawie 

Rząd z dniem 27 października zadecydował, że będzie można otrzymać dodatek węglowy bez wcześniejszego zgłoszenia pieca węglowego w deklaracji CEEB. Przed nowelizacją ustawy był to wymóg, aby móc się starać o dofinansowanie. Władza zapowiada, że zmiany w przepisach mają wejść w życie jeszcze w listopadzie 2022 r.  

Według prawa gospodarstwo domowe spełnia kryteria do otrzymania świadczenia, jeżeli posiada piec węglowy. W takim przypadku właściciel może otrzymać dofinansowanie w wysokości 3 tys. zł bez względu czy złożył wcześniejszą deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.  

 

Weryfikacja wniosków

Przed przyznaniem świadczenia pieniężnego gmina ma obowiązek przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w trakcie, którego ustali, czy dane gospodarstwo domowe posiada prawo do uzyskania dofinansowania. Po pozytywnym rozpatrzeniu instytucja wydaje decyzję o przyznaniu pieniędzy. Jeżeli wcześniej właściciel nie zgłosił stosowanego źródła ciepła, to dane na ten temat wprowadzą urzędnicy do CEEB. 

Nowe przepisy z pewnością ułatwią cały proces osobom, które z różnych przyczyn nie złożyły deklaracji o źródle ciepła do dnia 11.08.2022 r. Dotychczas pominięcie całej procedury skutkowało uniemożliwieniem starania się o dofinansowanie. 

 

Przyznanie dodatku

Wcześniejsze założenia ustawy zakładały, że dodatek węglowy może być przyznany wyłącznie na jeden adres. Wiązało się to z obawą o nadużyciach w składaniu wniosków. Jednak wprowadzone zmiany zakładają, że dofinansowanie będzie przyznawane ze względu na źródło ciepła. Oznacza to, że istnieje możliwość otrzymania więcej niż jednego dodatku węglowego na jeden adres. 

Środki finansowe otrzymają zatem gospodarstwa domowe, mieszkające pod jednym adresem, ale korzystające z różnych źródeł ogrzewania. Istnieje również możliwość wypłaty dodatków węglowych dla rodzin współdzielących piec, które mieszkają pod jednym adresem i tworzą odrębne gospodarstwa domowe. Będzie to weryfikowane w trakcie wywiadu środowiskowego.  

Rząd zapowiada, że nowe przepisy wejdą w życie najprawdopodobniej jeszcze w listopadzie. Ważną informacją jest również fakt, że osoby, które nie otrzymały dofinansowania, będą mogły starać się ponownie o  przyznanie dodatku węglowego.