Becikowe 2023: Ile wyniesie świadczenie?

Martyna P.
Prawo
17.11.2022 8:54
Becikowe 2023: Ile wyniesie świadczenie?

Becikowe jest jednorazową zapomogą od państwa z tytułu urodzenia się dziecka. Dziś odpowiemy na najważniejsze pytania dotyczące tego świadczenia. Ile będzie wynosiło becikowe w 2023 roku? Kto może się o nie ubiegać? Jakie dokumenty przygotować?

 

Becikowe: Kto może je uzyskać?

Becikowe może uzyskać:

  • rodzic nowo narodzonego dziecka,
  • opiekun prawny dziecka, czyli osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka.

 

Jakie warunki należy spełnić?

Istnieje kilka warunków, które należy spełnić, aby otrzymać becikowe. Oto one:

  • Matka dziecka od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu była pod opieką medyczną. Konieczne będzie zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wydane przez położną;
  • Dochód na osobę w rodzinie nie przekracza w miesiącu 1 922 zł netto;
  • Samotne matki otrzymają świadczenie, gdy zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica.

 

Od ostatniego punktu są jednak wyjątki - drugi rodzic nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, sąd oddalił powództwo o ustalenie alimentów od drugiego rodzica, sąd zobowiązał tylko jednego z rodziców do utrzymania dziecka,rodzice – zgodnie z orzeczeniem sądu – sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną.

 

Zdjęcie Becikowe 2023: Ile wyniesie świadczenie? #1

Becikowe 2023 – ile wyniesie świadczenie?

Becikowe jest jednorazową wypłatą w wysokości 1000 złotych.

W 2023 roku kwota ta pozostanie bez zmian.

Kwoty świadczenia weryfikowane są co trzy lata. Przypomnijmy, że ostatnia weryfikacja miała miejsce w 2021 roku (wówczas świadczenie zostało na tym samym poziomie). Kolejna weryfikacja nastąpi w 2024 roku.

Pieniądze otrzymuje się przelewem bankowym lub przekazem pocztowym.

 

 

Kiedy, gdzie i jak złożyć wniosek?

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Wniosek można złożyć także online za pośrednictwem portalu Emp@tia. Do logowania można wykorzystać profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

Wnioski rozpatrywane są do miesiąca.

WAŻNE: Jeżeli urząd odmówi wypłaty becikowego, można odwołać się od decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego. Jest na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Złożenie odwołania jest bezpłatne.

 Więcej o becikowym przeczytasz na rządowej stronie - TUTAJ

 

 

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną