Skarbówka zmienia interpretację w sprawie darowizn dla dzieci!

Justyna

Prawo

16.11.2022 22:12

Skarbówka zmienia interpretację w sprawie darowizn dla dzieci!

Pojawiły się najnowsze interpretacje indywidualne dotyczące zwolnienia z podatku od darowizn dla dzieci. Co ciekawe, to zmiana ustalonej przed dziesięciu laty wykładni.

Podatek od darowizn

„Dziennik Gazeta Prawna" przedstawił w swoim materiale najnowsze interpretacje indywidualne związane z podatkiem od darowizn. Dotyczą one zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wynika z nich jednoznacznie:

„ (..) obdarowany skorzysta ze zwolnienia tylko pod warunkiem, że pieniądze wpłyną bezpośrednio na jego konto”.

Problem powstaje jednak, gdy np. rodzic, chcąc sfinansować dziecku zakup mieszkania, wpłaci pieniądze bezpośrednio na konto sprzedającego. Wówczas dzieci zapłacą podatek od darowizny. Opodatkowane są też przelew na rachunek rodzeństwa i przekazanie gotówki.

Zmiana wykładni

Sprawę skomentował Grzegorz Grochowina, szef zespołu zarządzania wiedzą w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce:

„Trudno znaleźć wytłumaczenie takiego zaostrzenia stanowiska, ponieważ przepisy podatkowe w tym zakresie się nie zmieniły”.

Co więcej, jak przypomina ekspert, 10 lat temu kwestia ta została rozstrzygnięta w interpretacji ogólnej. Miało to położyć kres sporom, ale jak widać, tak się nie stało. Dodał również:

„Można się spodziewać, że teraz liczba sporów ponownie wzrośnie, a wiele z tych spraw będzie mieć finał dopiero przed sądem”.

Gotówka też ryzykowna

Dziennik ostrzega też, że przekazanie gotówki do ręki w ramach darowizny może być ryzykowne. Takie rozwiązanie kwestionują  sądy administracyjne.  W sprawie interweniował już rzecznik praw obywatelskich.

Fiskus uważa jednak, że rodzinne darowizny muszą być przekazywane przelewem. Wyjątek może stanowić sytuacja, gdy nastąpi osobista wpłata gotówki przez darczyńcę na rachunek nabywcy w placówce bankowej. Konieczne jest tylko, by taka operacja została właściwie udokumentowana. Potwierdziło to, że przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn nie wymagają, by pieniądze musiały być otrzymane przelewem.

Ile wynosi podatek od darowizn?

Podatek od darowizny waha się od 3 do 20%. Konkretna wysokość jest ściśle związana z wartością darowizny oraz przynależnością darczyńcy i obdarowanego do poszczególnych grup podatkowych.